Historisk indkøb

Med Ny Carlsbergfondets støtte erhverver Statens Museum for Kunst mere end 100 værker til samlingen. Det største indkøb i nationalgalleriets historie.

Jessie Kleemann, Orsoq III, subarctic sushi!, 2015, performance. Foto: Iben Mondrup

Efter et hårdt coronaforår, hvor de fleste kunstinstitutioner har tabt stort på manglende entreindtægter, kunstsalget har været minimalt og der bare har været en generel stemning af ’aflyst’, gør Statens Museum for Kunst et historisk indkøb. Det er ikke blot en markant oprustning af nationalgalleriets samling, men også en, der vil kunne mærkes hos de 61 kunstnere, som museet har købt af.

En ekstraordinær milliondonation fra Ny Carlsbergfondet har gjort det muligt for museet at erhverve i alt 104 værker. Det må være første gang i nationalgalleriets historie, at man foretager så stort indkøb på én gang, fordelt på så mange værker og af så mange forskellige kunstnere. 

Bevillingen sker som led i fondets aktuelle fokus på at støtte og iværksætte meningsfulde indsatser, der kan hjælpe den trængte kunstscene under coronakrisen.

«Fagligt set er det et ualmindeligt spændende og ambitiøst snit ned i dansk samtidskunst, som SMK ønsker at inddrage i sin samling og på sigt formidle for sit publikum. Men det filantropiske sigte skal heller ikke undervurderes. Mængden, bredden og diversiteten i museets store erhvervelse betyder, at Ny Carlsbergfondets donation også bliver et tiltrængt økonomisk løft til rigtig mange aktører på den danske kunstscene. Og det er der i den grad brug for i den nuværende krise,» siger forkvinde for Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen.

Af museets pressemeddelelse fremgår det, at de nye erhvervelser er udvalgt med blik for at sikre en bedre og bredere repræsentation af kunstnere, der er aktive i Danmark nu. Der er lagt vægt på, at værkerne repræsenterer en diversitet i forhold til både køn, generationer og medier samt kunstneriske tilgange.

Kigger man hurtigt nedover listen af kunstnere og indkøbte værker, ser det også ud som om, museet har søgt at komme vidt omkring.

Det er generelt forfriskende, at listen tæller så mange unge navne. Der er flere af typen, der under normale omstændigheder ikke ville have været i museets kikkert, før de havde bevist deres værd i mange år. Det gælder navne som Miriam Kongstad, Magnus Anderssen, Lydia Hauge Sølvberg samt kunstnergruppen Piscine (Mikkeline Daa, Michael Roloff, Jens Settergren, Mark Tholander & Ida Thorhauge). At dømme efter omfanget af det samlede indkøb ser det da umiddelbart også ud som om, at Ny Carlsbergfondets bevilling nærmer sig et beløb ti gange større end det årlige indkøbsbudget, museet normalt råder over (før der er søgt støtte hos fonde etc.)

Ursula Reuter Christiansens Apocalyptic Landscapes (2020) er malet under coronakrisen. Foto: Sabsay.

At det er tale om en helt særlig bevilling, bekræfter museets direktør Mikkel Bogh: «Med denne generøse donation kan vi med langt større kraft end normalt løfte det, jeg anser for at være en hovedopgave for et moderne nationalgalleri: at dokumentere og formidle markante værker, der fortæller om den tid og det samfund, vi lever i nu.»

I et par tilfælde er det ligefrem afgangsværker, der er erhvervet. Det gælder Ismar Cirkignagics installation Cleaning Times (2006) samt Astrup og Bordorffs videoværk Troe og Agtsom (2017). Samtidig er der også købt helt nye værker, såsom Anne Haanings totalinstallation Half Hidden (2019), der kunne opleves i Den Frie Udstillingsbygning i vinters og Ursula Reuter Christiansens maleri Apocalyptic Landscapes (2020), der er malet under coronakrisen og som for tiden er udstillet i Kunsthal 44 Møen.

Der er desuden bemærkelsesværdigt, at der er flere performanceværker iblandt, eksempelvis af Molly Haslund, Hannah Heilmann, Christian Falsnæs og Kristoffer Akselbo. Heriblandt også af den grønlandske performancekunstner Jessie Kleemann, som museet har erhvervet tre større værker af.

Indkøbet omfatter også en række ældre værker af kunsthistorisk betydning, der lapper huller samlingen, eksempelvis Suzette Gemzøes ikoniske Bathing My Seal Skin Bikini fra 1996 og Jytte Rex’ markante filmværk Veronicas Svededug fra 1977. 

Publikum vil kunne opleve nyerhvervelserne fra og med september, hvor værkerne vil blive ophængt og installeret i takt med, at de kommer ind ad døren. Udstillingsområdet får navnet «Dansk kunst nu», og her vil man blandt andet kunne følge museets arbejdsgang; processen med at få værkerne tjekket af konservatorer og derefter installeret i udstillingen.

Værker af følgende kunstnere er erhvervet til samlingen:
Kristoffer Akselbo (f.1974), Magnus Andersen (f.1987), Nina Beier (f.1975), Anna Bjerger (f.1973), Benedikte Bjerre (f.1987), Inge Bjørn (f.1925), Kaspar Bonnén (f.1968), Astrup og Bordorff (f.1983 og 1988), Julie Boserup (f.1976), Sonja Lillebæk Christensen (f.1972), Ursula Reuter Christiansen (f.1943), Ismar Cirkinagic (f.1973), Nermin Duraković (f.1979), Deniz Eroglu (f.1981), Christian Falsnæs (f.1980), Ester Fleckner (f.1983), Thomas Fleron (f.1971), Suzette Gemzøe (f.1964), Birke Gorm (f.1986), Anne Haaning (f.1977), Molly Haslund (f.1969), Hannah Heilmann (f.1978), Henriette Heise (f.1965), Sebastian Hedevang (f.1985), Morten Knudsen (f.1985), Andreas Rønholt (f.1989), Jens Hüls Funder  (f.1985), Peter Holst Henckel (f.1966), Emil Westman Hertz (1978-2016), Kristofer Hultenberg (f.1971), Ellen Hyllemose (f.1968), Uffe Isolotto (f.1976), Marie Kølbæk Iversen (f.1981), Kirsten Justesen (f.1943), Jane Jin Kaisen (f.1980), Sophia Kalkau (f.1960), Jessie Kleemann (f.1959), Jakob Kolding (f.1971), Miriam Kongstad (f.1991), Christian Lemmerz (f.1959), Marie Søndergaard Lolk (f.1981), Marie Lund (f.1976), Maria Meinild (f.1984), Kim Richard Adler Mejldahl (f.1990), Rasmus Myrup (f.1991), Simon Dybbroe Møller (f.1976), Allan Nicolaisen (f.1982), Henrik Olesen (f.1967), Kirsten Ortwed (f.1948), PISCINE (Mikkeline Daa (f.1989), Michael Roloff (f.1986), Jens Settergren (f.1989), Mark Tholander (f.1988) & Ida Thorhauge (f.1990)), Lea Porsager (f.1981), Christian Schmidt-Rasmussen (f.1963), Jytte Rex (f.1942), Tabita Rezaire (f.1989), Amitai Romm (f.1985), Ane Mette Ruge (f.1955), Masar Sohail (f.1982), Nanna Starck (f.1976), Jakob Kudsk Steensen (f.1987), Tove Storch (f.1981), Astrid Svangren (f.1972), Lydia Hauge Sølvberg (f.1989), Marie Thams (f.1982), Anna Fro Vodder (f.1972), YEARS (Søren Aagaard (f.1980), Ditte Soria (f.1982), Steffen Jørgensen (f.1981), Anna Margrethe Pedersen (f.1983) og Merete Vyff Slyngborg (f.1982)), Oscar Yran (f.1990).

Ismar Cirkinagic, Cleaning Times, 2006. Installation view, EXIT, Gl. Strand, 2006. Foto: Per Bak Jensen.

Diskussion