Alla artiklar av Frans Josef Petersson

Epokskifte

Från BLM och MeToo till VR. Kungliga konsthögskolans MA-studenter placerar oss mitt i kampen om vilka kroppar ska få plats i offentligheten, och på vilka sätt.

Nyligen publicerat

Afsted til Ønskeøen!

Festens frisættende potentiale er omdrejningspunktet for Esben Weile Kjærs fremragende performance, der tegner et billede af millennial-generationen mellem angst og selvfremstilling.