Alla artiklar av Nicholas Norton

De uregjerlige

Kritiker Erling Moestue Bugges fortelling om en kunstnerrolle i endring fra 1960 til i dag, i boken Avantgardens subjekt, kulminerer med at kunstnernes autonomi og opposisjonelle ånd begraves.

Nyligen publicerat