Alla artiklar av Nicholas Norton

Store ord

Munchmuseet retrospektiv med Marianne Bratteli gjør lite for å forsvare påstanden om kunstnerskapets historiske verdi.

Out-of-office

Marie Bovos beskjedne akvareller og fotografier anmoder oss om å leve etter solens syklus heller enn nyhetsstrømmens, algoritmenes og finansmarkedenes rytmer.

Vennligst vent

Holding Pattern på Kunstnernes Hus slår hull på fantasien om at å fange enhver detalj er det samme som å forstå hvordan ting henger sammen.

Hodet i skyene

Laure Prouvosts utstilling på Nasjonalmuseet fremstår som en parodi på institusjonens manglende evne til å se seg selv utenfra.

Nyligen publicerat

Store ord

Munchmuseet retrospektiv med Marianne Bratteli gjør lite for å forsvare påstanden om kunstnerskapets historiske verdi.