Alla artiklar av Jesper Strömbäck Eklund

Nyligen publicerat

Store ord

Munchmuseet retrospektiv med Marianne Bratteli gjør lite for å forsvare påstanden om kunstnerskapets historiske verdi.