Bestrider Hilma af Klint-tolkning

Hilma af Klint – abstraksjonens pionér har reist Europa rundt og åpner i kveld på Henie Onstad Kunstsenter. Men kritikerne er uenige i synet på af Klint som en abstrakt modernist.

Installasjonsbilde fra da utstillingen Hilma af Klint - abstraksjonens pionér ble vist på Moderna Museet i Stockholm, 2013. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet.
Installasjonsbilde fra da utstillingen Hilma af Klint – abstraksjonens pionér ble vist på Moderna Museet i Stockholm, 2013. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet.

Kan man kalle den okkulte Hilma af Klint en abstrakt modernist? Spørsmålet ble stilt i flere artikler publisert på Kunstkritikk i 2013 og 2014, og er like relevant når vandreutstillingen Hilma af Klint – abstraksjonens pionér åpner på Henie Onstad Kunstsenter i kveld. Denne omfattende presentasjonen av nærmere 200 verk ble først vist på Moderna Museet i Stockholm i februar 2013, og har siden gjestet museer i Danmark, Tyskland, Spania og Estland.

Hilma af Klint – abstraksjonens pionér presenteres som en begivenhet som rokker ved den modernistiske kunstens kanon. Henie Onstad Kunstsenter beskriver utstillingen som en «oppdatering av kunsthistorien», i og med at Hilma af Klint malte sine første abstrakte malerier allerede i 1906, flere år før Kandinsky, Mondrian og Malevich.

Hilma af Klint, De ti største, nr. 7, Voksenlivet, 1907. © Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Foto: Albin Dahlström, Moderna Museet, Stockholm.
Hilma af Klint, De ti største, nr. 7, Voksenlivet, 1907. © Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Foto: Albin Dahlström, Moderna Museet, Stockholm.

I Kunstkritikks arkiv er det flere artikler som bestrider denne «performative historiografien», som Jonas (J) Magnusson kalte det i sin kritikk av Moderna-utstillingen.

Dersom den abstrakte kunsten er uttrykk for tiltagende rasjonalistisk modernitet, hvor plasserer man en kunstner som mottar instrukser fra åndeverdenen, spør Håkan Nilsson i sin artikkel.

Gertrud Sandqvist hevder i sin kritikk at skillet mellom abstrakt og figurativt slett ikke vedkom af Klint, og at forsøket på å innordne henne i et modernistisk narrativ er nytteløst. Hvis af Klints malerier verken er figurative eller helt og holdent abstrakte, må man kanskje heller finne andre begreper som bedre kan forklare hvordan de fungerer som representasjoner av overnaturlige krefter, mener Sandqvist.

Jonas (J) Magnusson foreslår at «diagramkonstnär» kanskje ville være en mer treffende betegnelse.

Andre Hilma af Klimt-relaterte artikler fra Kunstkritikks arkiv:

Esoterisk evolution

Modernismens astralplan

Hipstermodernisme

Hilma af Klint, Altarbild, nr 1, grupp X, serie Altarbilder, 1907 © Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Foto: Albin Dahlström/ Moderna Museet.
Hilma af Klint, Altarbild, nr 1, grupp X, serie Altarbilder, 1907 © Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Foto: Albin Dahlström/ Moderna Museet.

Comments (2)