Traditionens tvångströja

När Samisk kunstnerforbund jubilerar är kampen mellan tradition och förnyelse tydlig där renar, duodji och broderi samsas med nya media.

Oversiktsbilde fra utstillingen Being A Part. Ingeborg Blix Kvammen, Ingeborgs Nest, Cold War Border Croser og Tundra Girls (2008), Annelise Josefsen, Omfavnelse (1994), Aage Gaup, Sleeping War Machine (2004), Alf Salo, Apsis 3 (2001) og Per Isak Juuso, Skarabé 1-6. Foto: Frank Ludvigsen.

Om nästan allt tycks välbekant när jag stiger in i Tromsø kunstforening för att titta på utställningen Being A Part är det för att många av de deltagande konstnärerna ställde ut på samma plats tidigare i sommar. Då, i utställningen Gierdu var det en samling konst från RiddoDuottarMuseat, det samiska konstmuseet i Karasjok. Nu är det Samisk kunstnerforbund som med anledning av sitt 30-årsjubileum visar 26 konstnärer med samisk bakgrund som anses vara de mest betydande idag.

Man kan inte bortse från att det har en anakronistisk klang att tala om konst i etniska termer. «Samisk konst» låter inte mindre förlegat än «söderhavskonst» eller «kvinnokonst» och har en politisk dimension som är minst lika problematisk. För till vilken utsträckning måste betraktaren förhålla sig till konstnärens etniska eller kulturella bakgrund? Eller konstnären själv för den delen.

För trettio år sedan när Samisk kunstnerforbund bildades var det i kölvattnet av en större social och kulturell återfödelse. En ung generation samer revolterade mot efterkrigstidens förnorskningspolitik och försökte återerövra sin berövade identitet. Som så mycket annat vid denna tid blev det samiska också ett politiskt ställningstagande mot konformism, förtryck av minoriteter samt inte minst exploatering av naturresurser.

Aslaug Juliussen, Hornbærer og Hornrose. Foto: Ryan Txanson.

Föregångaren till Samisk kunstnerforbund, konstnärskollektivet Máze, beredde väg för en samisk bildkonst som överbryggade steget från hantverkstraditionen duodji till en västerländskt orienterad samtidskonst. Denna förening av tradition och modernitet var också en central ambition i hela det samiska återfödelseprojektet. När Máze startades hade samisk bildkultur aktivt motarbetats i flera sekler, såväl i Norge som i Sverige, och det är naturligt att dessa pionjärer precis som generationen före dem med Iver Jåks, John Savio och Nils Nilsson Skum sökte sig till lämningarna av detta förlorade arv i sitt eget konstnärskap.

Men idag, tre decennier efteråt, kan man börja ifrågasätta varför man inte bara fortsätter att prata om samisk konst, men att denna dessutom i så hög grad stelnat i sin form. Renar, snöromantik, broderi och trätäljning är ständigt närvarande på allt som har «samiskt» på etiketten. Mellan Britta Marakatt-Labbas surrealistiska broderier av samer på vidda och Jon Ole Andersens duodjiobjekt täcks allt detta, utan att den sistnämndes ironiska distans övertygar.

Aslaug Juliussen refererar också till det här, men kanske ännu mer till konstnärsikoner som Iver Jåks och Eva Hesse. Skulpturerna Hornbærer och Hornrose (2007/08) består av renhorn surrade i snören och renhår, men abstraherar materialen så starkt att de nästan framstår som uppror mot duodji och den traditionens ganska patriarkala framtoning.

Alf Salo, Apsis 3, 2001. Foto: Ryan Txanson.

Även Jåks finns representerad, om inte i utställningen så i varje fall i katalogen. Den sene Iver Jåks bröt ner skalan på sina skulpturinstallationer och förenklade dem till kompositioner av miniatyrdelar. Jag drar mig inte för att säga att Tallet er elleve (1999) hör till det mest visionära i nordisk konst under slutet av 1900-talet. Den lilla skulpturinstallationen sammanfattar alla de strävandena av renhet och komposition som drev det seklets modernister och pekar samtidigt mot ett nytt förhållningssätt till konstens syfte. En möjlighet bortom form och diskurs, samtidskonstens två ytterligheter mellan vilka det mesta pendlar. Det är sorgligt att vi inte får se det på plats.

En höjdpunkt som dock finns att se i utställningen är Alf Salo. Hans väldiga målningar är sofistikerade kompositioner av färg och abstrakta former som tycks underminera den hårda geometri som annars ofta dominerar det abstrakta måleriet. Jag blir lite påmind om de färgstarka papperscollage som Matisse ägnade sig åt mot slutet av sitt liv; de har samma mjukhet i kontrasterna mellan färg och form.

Bente Geving, fra serien Glemte bilder (Margit Ellinor), 2002. Foto: Ryan Txanson.

Fotografen Bente Geving delar Salos känsla för färg och komposition, men i bildsviten Margit Elinor (2002) finns det även ett starkt narrativt element. I inträngande närbilder av små kitschstilleben på ett salongsbord blir den samiska förkärleken för det dekorativa till underlag för en intim berättelse om de människoöden som samlat dessa föremål. Det är lite som en saga vars innebörd inte är helt tydlig, men ändå tycks ha någon djupare mening.

Den här typen av översiktsutställningar är ofta spretiga och låter sig inte riktigt sammanfattas i korthet. En optimistisk och lekfull installation står Charlotte Nilsson för, som med Nøkkelen ligger under matta (2009) skapar en egen performativ värld där tilltron till människans godhet står orubbad. Vänliga budskap broderade på tygdukar, en systuga med glada mönstrade tyger och originella klänningar fyller det lilla glasrummet. En utopisk lekstuga med andra ord, som vi kan betrakta genom glaset men inte riktigt få ta del av.

Sedan, på den andra extremen, har vi Aage Gaups jättelika träpenis. Sleeping War Machine (2003) är varken provocerande eller komisk, vilket är det minsta man kan begära av en penis. Analogin mellan mannens könsorgan och krigsvapen hade möjligen känts aktuell 1979, men 2010 lyfter den sig inte över det banala. Det får också stå för de övergripande svagheterna i Being A Part.

Charlotte Nilsen, Nøkkelen ligger under matta (2009). Til høyre: Unn Kristin Laberg, Array (2005-2009). Foto: Frank Ludvigsen.

Comments (6)