Nasjonalmuseet uten sponsorer

Etter at hovedsponsoren Entra Eiendom har bestemt seg for å avslutte samarbeidet, står Nasjonalmuseet nå helt uten sponsorer.

Etter at hovedsponsoren Entra Eiendom har bestemt seg for å avslutte samarbeidet, står Nasjonalmuseet nå helt uten sponsorer.

I følge Nrk har Nasjonalmuseets sponsorinntekter sunket fra nærmere 11 millioner i 2008, til 4,5 millioner i 2009, til bunnen nå er nådd. Museet har budsjettert med 1,5 millioner i sponsorinntekter inneværende år, men har ennå ingen konkrete avtaler. Det meste av Nasjonalmuseets budsjett på 230 millioner er statlige bevilgninger.

Direktør Audun Eckhoff medgir overfor Nrk at sponsorfrieri ikke har vært prioritert, men sier også at han mener at museet nå er i en strategisk god situasjon, med ny organisasjon og bedret offentlig omdømme.

Comments