Nasjonalmuseet får stor bokgave

Henie-Onstad Kunstsenters biblioteksamling doneres til Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseets bibliotek i Oslo

Da Karin Hellandsjø, avtroppende direktør for Henie-Onstad Kunsenter, ble intervjuet av Kunstkritikk i april fortalte hun om årlige direktørmøter med Gunnar Kvaran ved Astrup Fearnley Museet og Audun Eckhoff ved Nasjonalmuseet. Nå fortsetter vennskapet mellom sistnevnte og kunstsenteret på Høvikodden med en stor bokgave.

Samlingen som har vært under oppbygging siden 1970 inneholder over 30 000 publikasjoner med bøker og utstillingskataloger fra perioden 1960-tallet til 1990-tallet. Gaven vil utgjøre et betydelig bidrag til Nasjonalmuseets bibliotek. Henie Onstad Kunstsenter beholder imidlertid sin egen spesialsamling knyttet til senterets omfattende Fluxus-samling, så vel som samlingen med artist books.

– Vi setter pris på at Henie Onstad Kunstsenter ved denne gaven ser verdien i et slikt uegennyttig bidrag til samarbeid mellom våre ledende museer innenfor bibliotekfeltet, sier Audun Eckhoff.

Hellandsjø fremhever at gaven er ment å skulle samordne krefter og kompetanse og konsolidere midler slik at Norge får «ett felles sentralt bibliotek viet samtidskunstfeltet», noe som vil gagne den kunsthistoriske forskningen på etterkrigskunst.

Diskussion