Luleåbiennalen 2020 blir milsvid och polyfon

– Kontinuitet är superviktigt för den här typen av projekt, säger de konstnärliga ledarna för Luleåbiennalen som har tagit ett steg närmare permanent finansiering och organisation.

Installationsvy från Luleåbiennalen 2018. Foto: Inna Bukshtynovich.

Ett beslut i Luleå Kulturnämnd innebär att Luleåbiennalen har tagit ett steg närmare permanent finansiering och organisation. Beslutet innebär att biennalens huvudman, Folkrörelsernas Konstfrämjande, tilldelas 500 000 kronor för nästa upplaga, som kommer att gå av stapeln i oktober 2020. Summan är en delsumma av den miljon som kommunen tidigare avsatt för biennalen, och beslutet kommer parallellt som den landsomfattande medlemsorganisationen etablerar ett självständigt distrikt i Norrbotten.

Luleåbiennalen 2018 ägde rum i sex kommuner runt om i regionen, och de konstnärliga ledarna Emily Fahlén, Asrin Haidari och Thomas Hämén beskrev en curatoriella process med stark betoning på att bygga nätverk med lokala aktörer. Resultatet lyftes i stort sett enhälligt fram i media som en succé, och genomfördes med en budget om 4 miljoner kronor där drygt hälften av summan (2,1 miljoner) kom från Svenska Postkodstiftelsen. Hur finansieringen för nästa upplaga av biennalen ska säkras vill Konstfrämjandets verksamhetsledare Per Hasselberg inte gå in på i detalj.

– Det kommer förmodligen att vara svårt att komma upp till samma budget för nästa upplaga, erkänner Hasselberg, samtidigt som han betonar att det blir Konstfrämjandet i Norrbotten som äger projektet och att organisationsformen gör att biennalen och det nystartade distriktet stärker varandra.

Två av de konstnärliga ledarna för Luleåbiennalen 2018, Emily Fahlén och Asrin Haidari, leder även den kommande upplagan. Just nu är de mitt inne i en process av att etablera nya samarbeten, och formulera själva strukturen för nästa biennal.

– Att curatera Luleåbiennalen var en överväldigande upplevelse och vi är såklart väldigt glada över att få fortsatt förtroende som konstnärliga ledare, med den erfarenhet vi har med oss, de vänskapsband vi knöt och de nätverk som blev till. Det ger oss goda förutsättningar att fortsatt vårda och bygga upp biennalen. Kontinuitet är superviktigt för den här typen av projekt. Och vi ansluter till den stora kunskapen som finns på plats. Bland andra det konstnärsdrivna Galleri Syster, Swedish Lapland AiRs residensprogram, med Hanna Isaksson i spetsen, är en otrolig kraft i regionen liksom länskonsthallen Havremagasinet i Boden som snart får en ny chef, berättar Fahlén och Haidari för Kunstkritikk.

På frågan om tematiken för Luleåbiennalen 2020 är de hemlighetsfulla, men kan berätta att den kollektiva organiseringen kommer att bli en mer framträdande del av det curatoriella arbetet.

– Vi är i samtal med flera spännande personer, lokala och internationella, som kommer att bli en del av det curatoriska teamet. Med utgångspunkt i en gemensam frågeställning kommer dessa curatorer, författare och konstnärer arrangera en utställning, ett program eller någon annan typ av händelse på en specifik plats i Norrbotten. Det kommer bli en milsvid och polyfon biennal, specifik och unik i sin lokalitet men med internationella ekon. En viktig komponent i 2018 var biennalens PDF-tidning Lulu-journalen som fortsätter att publiceras in i nästa biennal, berättar Fahlén och Haidari.

Emily Fahlén och Asrin Haidari återkommer som konstnärliga ledare för Luleåbiennalen 2020. Foto: Mai Nestor.

Diskussion