Kunstjournalen B-post forestiller seg det umulige

Kunstjournalen B-post 2008 tar utgangspunkt i uttrykket «Forestill deg det umulige gjort mulig». Gir kunsten oss glimt av «noe annet» og artikulerer den et slags håp?

Kunstjournalen B-post 2008 tar utgangspunkt i uttrykket «Forestill deg det umulige gjort mulig». Gir kunsten oss glimt av «noe annet» og artikulerer den et slags håp?

I følge pressemeldingen undersøker magasinet på forskjellig vis kunstens artikulering mellom det visjonære som utopi og dystopi. Kunstjournalen B-post 2008 lanseres på Landmark i Bergen kunsthall på torsdag.

Kunstjournalen B-post er en Bergens-basert publikasjon som har kommet med et nummer hvert år siden 2006. Redaktører for det nye nummeret er Sissel Lillebostad og Arne Rygg, og utgivelsen består av tekster fra blant andre Thomas Pihl, Tone Hansen, Jørgen Lund, Pikene på broen, Beathe C Rønning, Vibeke Jensen, Adriana Alves og Samir M’kadmi.

Det nye nummeret kan også lastes ned som pdf her >>

Tidligere nummere av Kunstjournalen B-post finnes her >>

Diskussion