Anniken Thue går av som direktør

Direktør ved Kunstmuseene i Bergen, Anniken Thue, har meddelt styret at hun trekker seg fra stillingen til sommeren.

Direktør ved Kunstmuseene i Bergen, Anniken Thue, har meddelt styret at hun trekker seg fra stillingen til sommeren.

I utgangspunktet varer Thues åremål ut 2010, men av familiære grunner velger hun å trekke seg fra stillingen et halvt år tidligere. I følge pressemeldingen fra Kunstmuseene understreker Thue at hennes valg om å gå av ikke har noe med jobben å gjøre.

’ Styret og jeg er selvfølgelig lei oss for at Anniken Thue velger å slutte før åremålet er ute, men vi forstår selvsagt hennes beveggrunner og er takknemlige for den fantastiske jobben hun har gjort for Kunstmuseene i Bergen. Uten henne ville konsolideringsprosessen utvilsomt blitt vanskeligere, sier styreleder i Kunstmuseene i Bergen, Kåre Valebrokk, i den samme pressemeldingen.

I 2006 ble Anniken Thue hentet inn for å gjennomføre den vedtatte konsolideringen av Kunstmuseene i Bergen (Edvard Grieg Museum Troldhaugen, Siljustøl Museum, Museet Lysøen, Vestlandske Kunstindustrimuseum og Bergen Kunstmuseum). Siden da har hun vært direktør for det nye stormuseet i Bergen. Thue er magister i kunsthistoriker og har lang fartstid som leder av norske museer. Hun har vært leder av Gamle Bergen Museum, førstekonservator ved Vestlandske Kunstindustrimuseum og Historisk Museum i Bergen og direktør ved både Kunstindustrimuseet i Oslo og Nasjonalgalleriet.

I desember 2008 ble hun av Kongen utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk kulturliv.

Styret i Kunstmuseene i Bergen har startet prosessen med å finne Thues erstatter og regner med å ha på plass en ny direktør like over sommeren i 2010.

Diskussion