Svar til Dag Solhjell om Odd Nerdrum og den institusjonelle kunstteorien

Kunstverden har endelig fått en ledende teori om kunsten, den institusjonelle kunstteorien (IKT). Den møtes ikke med entusiasme, men det ser ikke ut til at det finnes noe alternativ.

Kunstverden har endelig fått en ledende teori om kunsten, den institusjonelle kunstteorien (IKT). Den møtes ikke med entusiasme, men det ser ikke ut til at det finnes noe alternativ.

Dag Solhjell aktualiserte problemet med den institusjonelle kunstteorien i sin tekst om Odd Nerdums nye utstilling i Porsgrunn. Her skriver han at teorien har sine begrensninger, og at det skal være mulig å komme seg ut av den. Solhjell kommer med den nokså merkelige påstanden at IKT ble født i New York og døde i Oslo som kitsch.

Nå er problemet med IKT at den har et begrenset bruksområde. Arthur Danto, som hos Solhjell framstår som teoriens opphavsmann, tar selv bestemt avstand fra den. Danto beskriver seg selv som essensialist. Han mener at det finnes egenskaper som bestemmer hva som er kunst. Men Danto har på den andre siden aldri lagt fram noen kunstteori. Han har kun nøyd seg med å konstatere at forutsetningen for at noe skal bli kunst er avhengig av en kunstverden.

George Dickie har derimot skapt en IKT. Eller rettere sagt flere. Men hans endelige versjon er nærmest ubrukelig. Den omfatter alle former for kunst og alle kunstverdener og ender i problematisk sirkularitet. Forenklet: Kunst er det som kunstverden kaller for kunst. Kunstverden er den som kaller noe for kunst. Det som mangler i teorien er først og fremst en forklaring på hvorfor kunstverden kaller noe for kunst.

Strengt tatt kan man klare seg uten dette, ettersom det dreier seg om noe som tilsynelatende er svært banalt. For å kalle noe for kunst trengs det ikke mer enn en henslengt konstatering av at det og det muligens kan regnes som kunst. Terskelen for å regne inn noe som kunst er meget lav. Og hovedargumentet blir at et eller annet objekt på en eller annen måte ligner på det man allerede kjenner som kunst. Dickies teori er altså en klassifiserende teori som derfor ender med å inneholde litt av hvert – fra internasjonal samtidskunst til fidusmaleri. Dermed blir teorien bare måtelig interessant, for det vi er ute etter er jo hva som er kunstnerisk kvalitet. Tradisjonelle kunstteorier har ikke vært klassifiserende, men alttid vurderende. Det vi trenger er en IKT som også forholder seg til kvalitet. Men inntil videre får vi nøje oss med den klassifiserende teorien, eller snarere noen aspekter ved den.

Solhjell hevder følgende:
«Den institusjonelle kunstteorien bygger på den slutning at kunstnerne ikke lenger kunne utvide kunstbegrepet gjennom å overskride med sine nye verk de definisjoner på kunst som filosofene stadig kom med i etterkant. Da døde kunsten, og filosofien og kunstsosiologien kunne overta.»
Uttalelsen kan tilskrives Dantos retoriske skildring av kunsten til «the end of art», men har altså ikke så mye med IKT å gjøre. Dantos velkjente påstand viser seg ved nærmere ettersyn først og fremst å handle om modernismens slutt. Man kan si at Solhjells påpekning (om man nå vil tolke IKT generøst) er riktig siden kunsten ikke kan overskride den institusjonelle kunstdefinisjonen. Men deretter bør man nok legge til at tilkomsten av IKT hører sammen med at den generelle estetikkdebatten fra slutten av 1950-tallet stilte seg mer og mer tvilende til at det fantes konkrete egenskaper ved kunstverket med hvilke man skulle kunne definere kunst.

Solhjell vil imidlertid tenke seg at det skulle være mulig å overskride den institusjonelle begrensningen, noe han mener Nerdrum gjør når han uttaler at hans malerier ikke er kunst, men kitsch.

Så enkelt er det ikke. Vi kan konstatere at Nerdrum på artfacts rangeres som 14.146 i verden. Han er altså vel innlemmet i kunstverden. Sett fra den internasjonale kunstens perspektiv kan hans malerier først og fremst ses som en del av bølgen med postmoderne kitsch eller distansert holdning på 1980-tallet. Man kan sammenligne med to så ulike gestalter som Carlo Maria Mariani og Jeff Koons. Litt kitsch tar ikke knekken på IKT, det er ikke en gang en útfordring. Men det handler selvfølgelig ikke om vanlig kitsch.

Man bør legge merke til at man kan diskutere denne saken på to plan. Vi har IKT som klassifiserende. Der er det bare å konstatere at det dreier seg om kunst. Men da skal man huske på at også fidusmaleri kan presses inn i Dickies generøse teori. Men det finnes også en fremdeles noe uferdig IKT som behandler kvalitet, og som kan formuleres slik: «Det som kunstverden anser å være kvalitet i kunsten er kvalitet i kunsten». Man kan da spørre seg hva kunstverden sier om Odd Nerdrum og hans kunst. Ja, det vet vi jo allerede, man tildeler ham altså plass 14.146, en ganske rimelig bedømning. Har Nerdrum en så pass god plassering kan man også konstatere at det er bra kunst. Tror man ikke på artfacts kan man kontrollere det via kunstanmeldelser og artikler. Resultet blir nok det samme.
Solhjell kaster fram den interessante tanken at man kunne teste hvorvidt noe tilhører kunsten eller ikke. Dette gjennom å spørre noen på gata etter en viss kunstners navn eller et begrep. Om mannen eller kvinnen på gata forbinder dette med kunst skulle vi et eksempel på at det befant seg utenfor kunsten. Jeg forstår ikke hvordan Solhjell får dette til å stemme. Om man for eksempel skulle si Van Gogh, skulle van Gogh være utenfor kunsten dersom noen på gata nikket gjenkjennende? Og som sagt, «kitsch» er høyst gangbart i samtidskunsten.

Kan man finne ut om noe tilhører kunstinstitusjonen eller ikke? Jo, det er ikke så vanskelig men dessverre temmelig uinteressant. Ettersom IKT er så generøs vil vi ende opp med å diskutere «vanlig» kitsch og masseproduserte reklameprodukter som muligens kan klassifiseres som kunst på en eller annen måte. Det vi derfor ønsker oss er en IKT som sier noe om kvalitet. Kunstverden har ennå ikke bestemt seg for å utvikle en sånn. Men den kommer nok. Er det umulig å som kúnstner bevege seg ut av kunstinstitusjonen og fremdeles være kunstner? Ja, pr definisjon. Men det er selvfølgelig mulig å forlate den helt. Charlotte Posenenske (1930-85), aktuell fra Documenta i sommer, sluttet med kunst i 1965 og overgikk smertefritt til sosiologien. I tillegg kan en kunstner plassere seg i ulike underkategorier innen kunstinstitusjonen. Det er for eksempel mulig å tilhøre den internasjonale samtidskunsten, modernismen, klassiserende førmodernisme; man kan tilhøre kunstverdener som lager dyremalerier, fantasybilder eller skapdekorasjoner.

Utfordringen i forhold til IKT handler blant annet om det historiske perspektivet: Når oppstår kunsverden? Hittil har man nøyd seg med som Stephen Davies (Definitions of Art, 1991) å se på kontinuiteten: Ettersom kunstverden i dag ikke skiller seg vesentlig fra gårsdagen henger de sammen. Med det utgangspunktet kan man følge kunstverden tilbake til historiens begynnelse. Et bedre alternativ er naturligvis å bestemme hvilke egenskaper som definerer kunstverden og å se disse i et historisk perspektiv. Da blir resultatet sannsynligvis at man ser begrepet kunstverden som direkte knyttet til oppkomsten av det moderne kunstbegrepet.

Et annen interessant spørsmål er om kunst er en sosial konstruksjon eller om den har et innslag av «naturgitte» verdier. Oppfatningen som råder i dagens kunstverden kan beskrives som paradoksal. Kunsten er institusjonell og en sosial konstruksjon, men samtidig inneholder den naturgitte verdier – og kan derfor ikke entydig bestemmes gjennom den institusjonelle kunstteorien.

Comments (2)