Alla artiklar av Anthea Buys

En øvelse i ornamentering

I Andrea Büttners utstilling Shepherds and Kings på Bergen Kunsthall blir kunstverdenens paradoksale blanding av velstand og kritikk videreført heller enn problematisert.

Nyligen publicerat

Göteborg är världen

Till skillnad från en superhjältefilm strävar den tionde Göteborgsbiennalen inte efter att nå en publik som inbegriper samtliga jordens invånare.