Mer om skandalen i Lund

Situationen för Lunds konsthall är fortsatt oklar. Kulturnämndens agerande tyder på att det finns en stark politisk vilja att styra över konsthallens utbud och inriktning.

Enligt Lunds konsthalls Tumblr-sida är den aktuella utställningen Don't Embarras the Bureau «djupt inspirerat» av Orson Welles' film The Trial, 1962.
Enligt Lunds konsthalls Tumblr-sida är den aktuella utställningen Don’t Embarrass the Bureau «djupt inspirerat» av Orson Welles’ film The Trial, 1962.

Förra veckan kommenterade Kunstkritikk kommunens försök att under till synes kuppartade former ta kontroll över Lunds konsthall. Vad har hänt sedan dess?

Inga formella beslut har ännu tagits, men presidiet i kulturnämnden ska enligt Sydsvenska Dagbladet ha enats om att konsthallschefen även fortsättningsvis ska ha beslutsrätt över utställningarna, samt att ett nytt förslag om detta ska läggas fram för beslut i nämnden.

Men situationen är inte direkt glasklar. Nämndens ledamöter tolkar nämligen även det nya förslaget på olika sätt.

Ordförande Holger Radner (fp) står, enligt Sydsvenskan, fast i sin övertygelse att ingenting förändras:

– Kulturchefen har det övergripande ansvaret för projektet, och de utställningar som visas inom projektets ram.

Med projektet menas Black Box White Box, vars konsekvenser är oklara, men som i sin mest extrema tolkning innebär att Lunds kulturchef Torsten Schenlaer blir chef för konsthallen.

Socialdemokraten Joakim Friberg är mindre tydlig. Å ena sidan menar han att konsthallschefen ska vara chef. Å andra sidan att kulturchefen Torsten Schenlaer kommer att ha «utslagsröst». Exakt hur det är tänkt att gå ihop framgår inte.

Vad som däremot har framgått är att Torsten Schenlaer redan i höst arrangerar en utställning på konsthallen. Den ska visa konst som har hängt på kommunens kontor, men som inte längre får plats efter en flytt.

Don’t Embarras the Bureau, Lunds konsthall.
Don’t Embarrass the Bureau, Lunds konsthall.

– Vad konsthallschefen Åsa Nacking ska ansvara för är fortfarande inte klart, menar Moderaten Louise Burman, också i Sydsvenskan, och förklarar att Schenlaer ska skriva ett förslag om ansvarsfördelning i projektet, som nämnden sedan beslutar om. Att politikerna lägger sig i utbudet på konsthallen vill Louise Burman däremot inte kännas vid.

Samtidigt har konsthallens hemsida sedan ett par veckor, och utan förklaring, ersatts av en sida med kommunen som avsändare.

Kristdemokraten Zoltan Wagner skiljer ut sig bland nämndens ledamöter, genom att lyfta ärendet som en politisk fråga:

– Det här är en viktig fråga. Det handlar inte bara om konsthallen. Det är ett demokratiskt problem. Börjar vi tassa här, när högervindarna blåser… Jag är inte kvar efter nästa val. Då kanske det sitter en Sverigedemokrat här – vad gör han eller hon när de får gå in och bestämma utbudet?

Wagner går också emot sina allianskollegor vad gäller det tidigare beslutet att konsthallschefen måste informera en politisk kommittée om konsthallens utställningar. I det beslutet ingick nämligen att det skulle utvärderas efter två år, vilket är nu i april. Då bör beslutet omprövas, menar Wagner.

Lunds kulturnämnd har alltså två beslut att ta ställning till. För det första om konsthallens utställningar även fortsättningsvis ska förhandsgranskas av en politisk referensgrupp. För det andra Black box White Box, vars konsekvenser varken politiker och tjänstemän kan redogöra för. Att man ändå håller fast vid projektet kan tolkas som att det trots allt finns en politisk vilja att styra konsthallens utbud och inriktning.

Det finns ju inget som hindrar att Black box White Box helt enkelt kasseras. I nuläget finns ju varken finansering eller ett politiskt beslut att genomföra det.

Diskussion