Postkort fra Cortona

Fra Angelicos Bebudelsen befinner seg på Museo Diocesano i Cortona, samme by hvor det ble malt i 1432, så her er det ikke nødvendig å sjekke utstillingsperioden.

Fra Angelico, Bebudelsen, 1432, detalj. Fotomontage: Geojax.

Etter Veneziabiennalen tar jeg ofte det superraske toget Frecciarossa til Napoli for å se andre utstillinger. På veien kan man gjerne gå av i Arezzo og fortsette med somletoget videre til togstasjonen Terontola. Derfra går det buss til byen Cortona der Fra Angelicos Bebudelsen har befunnet seg siden det ble malt i 1432, så det er ikke nødvendig å sjekke utstillingsperioden. Verket finnes også i tre andre versjoner, men det er bare i Museo Diocesano du kan oppleve maleriet in situ, omsluttet av samme landskap og vegetasjon som kunstneren avbildet.

Maleriet er laget i en tid da man begynte å plassere figuren inn i sentralperspektivet, men det unike er at Fra Angelico også behandlet deler av bildets tekstfragmenter perspektivisk. Engelens bebudelse og Marias respons åndes ut i tekst der den midterste linjen er vendt opp-ned, ment å leses ovenfra i et guddommelig perspektiv. På linje med figurene er dermed også ordet og teksten innordnet et spesifikt perspektiv i rommet som påminner om Bibelens skapelsesberetning der materien springer ut fra Guds skaperord. Fra Angelico fremstiller slik bebudelsen som noe mer enn et scenisk fenomen, han løfter bildets tematikk mot en bevegende, transcenderende horisont.

Samtidig som perspektivet er eksistensielt overskridende, er maleriet som nevnt forankret i regionens landskap. Denne dualiteten, der det guddommelige ikke uttrykkes gjennom religiøse figurer og tekst alene, men gjenfinnes i de daglige omgivelsene, er dypt berørende. På vei til bussen etter museumsbesøket kan du besøke utsiktsterrassen over Val de Chiana og skimte Trasimenosjøen i det fjerne. Det er den samme sjøen som er avbildet i en av de små scenene i predellaen under Bebudelsen, etter sigende et av de tidligste eksemplene på at et landskap kan identifiseres geografisk i europeisk maleri.

Dag Erik Elgin er kunstner, bosatt i Oslo. Fra mai-september 2018 markerte hans utstilling Museumsarbeid / Museum Work i Nasjonalgalleriet avslutningen av 136 års museumsdrift i Nasjonalmuseets historiske bygning på Tullinløkka. Elgin var professor ved Kunstakademiet, KHiO 2012-2016.

Diskussion