Panel om politikk som kunst

Medkurator for årets Berlinbiennale, Joanna Warsza er blant paneldeltakerne når Museet for samtidskunst i Oslo i morgen inviterer til diskusjon om forholdet mellom kunst og politikk.

Joanna Warsza, medkurator ved Berlinbiennalen 2012.

Til å diskutere forholdet mellom kunst og politikk i dag, under overskriften «Politikk som kunst», samler Museet for samtidskunst i morgen ettermiddag et panel bestående av kritiker og kunsthistoriker TJ Demos, direktør for Office for Contemporary Art Norway, Marta Kuzma, kurator Pablo Lafuente, samt medkurator for Berlinbiennalen, Joanna Warsza. Seniorkurator ved Nasjonalmuseets avdeling for samtidskunst, Andrea Kroksnes vil være ordstyrer for samtalen, som er det tredje arrangementet i museets nye debattserie.

I følge invitasjonen fra Nasjonalmuseet vil panelet diskutere hvordan og hvorfor alternative strategier for politisk intervensjon innenfor samtidskunsten kan ha påvirkningskraft, og det vil hovedsakelig dreie seg om ulike strategier for å bruke utstillingsformatet som utgangspunkt for politisk artikulasjon, med særlig vekt på det politiske fokuset og den divergerende kuratoriske praksisen til dette årets Berlinbiennale. Gjenstand for diskusjon blir også Marta Kuzma og Pablo Lafuentes forelesningsrekke The State of Things, som de kuraterte sammen som del av Norges bidrag til Veneziabiennalen 2011, og som ble oppfattet som en kritisk motpraksis i forhold til det konvensjonelle utstillingsformatet som preger de nasjonale representasjonene på biennalen.

Diskussion