Nedtelling til Documenta, siste del

I morgen er det en måned igjen til Documenta 12 åpner, og vi bringer herved siste del av Lars Vilks nedtelling til sommerens store kunstbegivenhet.

I morgen er det en måned igjen til Documenta 12 åpner, og vi bringer herved siste del av Lars Vilks nedtelling til sommerens store kunstbegivenhet.

Bildet av Documenta 12 blir gradvis tydeligere og den offisielle listen omfatter nå 60 – 70 kunstnere. Det burde bety at de aller fleste deltagerne nå er kjent. En uofisiell liste kan man se ”her”:http://www.artnet.de/magazine/features/seyfarth/seyfarth04-26-07b.asp

Roger Buergel kommer fra Wien og er virksom i Berlin. Hans nettverk ser ut til å følge dette faktum. Tyskland och Østerrike bidrar med 25 prosent av kunstnerne på årets Documenta. Som forventet er hans kjernetropp de kunstnerne som deltok i hans eneste større utstillingsprojekt Die Regierung. Praktisk talt hele denne truppen er nå flyttet til Documenta. Kontrasten til den foregående globale Documenta 11 er stor. Kunstnere fra Europa og USA dominerer bildet.

Noen superstjerner finnes også med i Buergels sammensetning: Gerhard Richter, Martha Rosler og Louise Lawler. Norden representeres av Johanna Billing fra Sverige og, noe overraskende, Poul Gernes (1925-1996) fra Danmark.

Ai Weiwei kommer med 1001 kinesere till Kassel

For omtrent en måned siden ble Ai Weiwei fra Kina ført opp på kunstnerlisten med den aller beste presseeffekt. Han skal i fire omganger fly inn totalt 1001 kinesere som skal gå rundt i Kassel og bli en del av gatebildet: Fairytale.

Og hvordan kom Ai Weivel inn i bildet? Formodentlig gjennom Buergels bekjente, sveitseren Uli Sigg, den legendariske samleren av kinesisk kunst. Ai Weiwei (f. 1957 och rangert 1.962 på artfacts), som både i Kina og internasjonalt er en kjent kulturpersonlighet, arkitekt med mere, er en av Siggs absolutte favoritter.

Stadige nyhetsutspill savnes ikke, for noen dager siden ble ”Documentas hjemmeside”:http://www.documenta12.de/ for en stund erstattet av en bondagetrailer, som også var trailer for Documenta. Det var et arbeide av den tyske kunstneren Hito Steyerl. Ingen protester er mulige med en så solid opphavskvinne. Steyerl har PhD i filosofi og spesialisert på genusvitenskap.

Utstillingens karakter og dens tidsuttrykk

Tendensene i kunsten peker i en bestemt retning og Documenta kommer med stor sannsynlighet til å bekrefte det vi allerede kjenner til: Avstanden mellom kunstens sosiale engasjement og dets estetisering av objekter vokser. Det innebærer at kunsten ikke kommer til å framstå som like tydelig, og den kommer ikke lenger i samme grad å lene seg til sosialkritikkens vanlige kvalitetsargument «dette er først og fremst et viktig emne».

Et godt eksempel er Sanja Ivekovic som planter et valmuefelt utenfor Museum Fridericianum. For første gang i Documentas historie vil det ikke være noen skulptur på denne plassen. Det kommer til å se vakkert ut med røde og hvite valmuer, en kortvarig skjønnhet som overgår i død. Og fra denne død finnes henvisningen til at man planter hvite og rød valmuer på engelske soldtatgraver, videre var området eksersisplass for tyske soldater under andre verdenskrig. Og ikke minst assosiererer valmuene til Afghanistan og narkotikahandelen. Men den hvite valmuen er også et symbol for fred.

Dette får stå som eksempel på Buergels kuratoriske innstilling, det er vakkert og det har en mangetydig tolkning, mens de sosiale og politiske motivene finnes i bakgrunnen. Kunsten har noe som umiddelbart fenger og som samtidig passer inn i hans pedagogiske program.

Det er ingen grunn til å tvile på at Documenta 12 vil bli både severdig og et uttrykk for kunstens status i 2007. Utstillingen åpner den 15 juni.

(Dette er femte og siste del av Lars Vilks månedlige nedtelling til Documenta 12.
De andre delene finner du her: Del 1, Del 2, Del 3. Del 4

Følg også arrangørenes nedtelling på deres egne nettsider og blog)

Documentakunstnernes geografiske hjemsteder.

Comments (3)