Konstlivet drabbas hårt av coronakrisen

Moderna Museet och Nationalmuseum blir de sista stora museerna i norra Europa att stänga dörrarna. Men många mindre institutioner är fortfarande öppna.

John Baldessari, Palm tree/Seascape, 2010. Moderna Museets utställning med John Baldessari skulle ha öppnat på lördag, men museet meddelande igår kväll att de kommer att hålla stängt till åtminstone den 14 april.

Coronavirusutbrottet som under de senaste veckorna har skakat om större delen av världen får även stora konsekvenser för svenskt konstliv. De flesta gallerier håller stängt, och igår kväll meddelade Moderna Museet och Nationalmuseum att de slår igen dörrarna för publiken fram till den 14 april. Stockholmsmuseerna blir med detta beslut de sista stora museerna i norra Europa att stänga ner sin verksamhet. Samtidigt fortsätter många konstinstitutioner att hålla öppet, även om programverksamhet, vernissager och liknande publikdragande evenemang ställs in.

Några som drabbas hårt är konstmässorna i Stockholm som skulle gå av stapeln tredje veckan i april. Market Art Fair låter meddela att de skjuter upp sitt arrangemang till slutet av september, men att det fortfarande kommer att äga rum på Liljevalchs konsthall. Även den konstnärsdrivna mässan Supermarket Art Fair skjuts fram till efter sommaren, och meddelar att detta sannolikt innebär att de får göra om stora delar av programmet och hitta en ny utställningslokal.

Utöver detta har en stor mängd utställningar, seminarier och events skjutits på framtiden eller helt ställts in de senaste dagarna. Läget är oklart exakt när eller om många av dessa kommer att äga rum. Många i konstlivet drabbas hårt av utebliven inkomst, och KLYS, som driver kulturarbetares gemensamma frågor, har i dialog med Kulturdepartementet och Socialdepartementet presenterat förslag på räddningsåtgärder för svenska konstnärer. Men när denna artikel publiceras har den svenska regeringen ännu inte presenterat några åtgärder för konstbranschen i stort, något som till exempel den norska regeringen har gjort, där 300 miljoner kronor har allokerats till kulturlivet via norska kulturrådet.

Kunstkritikk har talat med ett antal tongivande institutioner, gallerier och konstnärsdrivna verksamheter i Sverige för att fråga hur de påverkas av den globala coronakrisen. Vi ställde följande frågor:

1. Vilka konsekvenser har coronakrisen fått för er?

2. Hur ser den kommande tiden ut för verksamheten och organisationen, med anställda och publikverksamhet?

3. Har ni eller kommer ni att göra några långsiktiga ändringar i programmet, organisationen eller institutionens budget/ekonomi?

Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Gitte Ørskou, överintendent Moderna Museet, Stockholm.

1. Vi beslutade igår att stänga museet för allmänheten till den 14 april. Vi hade redan tidigare ställt in samtliga visningar och vernissage med bland annat John Baldessari, som skulle ha öppnat nu på lördag, den 23 mars. Hilma af Klint-utställningen i Malmö den 4 april kommer inte att öppna som planerat. Museet som en öppen mötesplats för människor är något som inte längre fungerar när vi bör hålla avstånd till varandra. Det får ju konsekvenser för museets ekonomi och vår verksamhet i stort precis som för alla institutioner. Kanske måste vi jobba i en annan hastighet än tidigare när vi planerar utställningar i framtiden, vi får se var detta leder.

2. Vi har exempelvis startat Soffvisningar, alltså digitala, livesända visningar i videoformat från museet. Det är ett sätt att låta verksamheten fortsätta fast i annan form, både för allmänheten och för vår frilansande personal.

3. Nej, inget direkt, men vi har gått igenom olika scenarier för vad som kan hända framöver.

Håkan Rehnbergs utställning Now på Galerie Nordenhake är tillsvidare öppen efter överenskommelse.

Ben Loveless, gallery director Galerie Nordenhake, Stockholm.

1.Vi upplevde mycket snabbt att kunder som övervägde förvärv la besluten på is eller drog tillbaka dem helt. Besökarantalet sjönk naturligtvis snabbt – även om det var över 20 besökare på galleriet i lördags, vilket förvånade mig. Men varje dag innebär mer drastiska nyheter och åtgärder. Nästan alla e-postmeddelanden som man får handlar om koronavirusåtgärder. Men telefonerna är helt tysta.

2. Galleriet håller öppet endast efter överenskommelse. Personalen kommer att arbeta hemifrån och/eller vara på galleriet och arbeta med administration en åt gången. Vi kommer att upprätthålla sysselsättnings- och frilansnivåer som normalt under överskådlig framtid.

3. Vi har utökat tiden för vår nuvarande utställning med Håkan Rehnberg (som är öppen efter överenskommelse), och skjutit upp Lap-See Lams öppning som kommer att meddelas när vi kan planera framåt och situationen har normaliserats något. Just nu arrangerar vi om höstprogrammet, men de har inte tillkännagivits än så det behöver inte kommuniceras i nuläget.

Foto: Diana Agunbiade-Kolawole

Andreas Ribbung (Creative director, founder), Alice Máselníková (Creative director) & Pontus Raud (Creative director, founder), Supermarket, Stockholm Independent Art Fair.

1. Vi hade kommit väldigt långt i förberedelserna när vi tog beslutet att skjuta upp mässan till hösten. Eftersom en stor majoritet av deltagarna i Supermarket kommer från utlandet påverkar detta oss självklart, utöver restriktionerna mot offentliga tillställningar, som troligtvis finns kvar i slutet av april. Beslutet har fullt stöd av utställare och medverkande.

2. Det som inträffat kräver enormt mycket individuell kommunikation med utställare och andra deltagare som bokat resor och boende. Upp emot 150 konstnärer hade planerat att komma till Stockholm den 23–26 april. Sedan tillkommer kontakter med ambassader och kulturfonder som gett stöd till utställare. Många i vårt team har redan utfört merparten av det planerade arbetet och behöver nu anlitas för det extra arbete som kommer framöver. Vi hoppas att så många utställare och andra medverkande som möjligt kan delta till hösten, men vi räknar med att en stor del av programmet måste göras om. Vi behöver också hitta en ny lokal, vilket inte är det lättaste.

3. Vi kan inte gärna ändra vår uttalade inriktning på internationellt utbyte eller målet att nå ut till en stor bred publik – i dagsläget sådant som innebär risker. För att kunna tackla en sån här situation skulle vi behöva vara flexibla på ett sätt som är omöjligt med så många involverade och omfattande förberedelser. Nu drabbas vi väldigt hårt ekonomiskt eftersom så mycket arbete måste göras om och för att vi redan har stora kostnader. Redan utan coronakris är det inte varje år som Supermarket ens går runt. Det som får oss att orka med detta är stödet från alla inblandade konstnärer, som brinner för projektet lika mycket som vi och våra medarbetare.

Foto: Hanna Bouveng.

Saskia Neuman, direktör Market Art Fair, Stockholm.

1. Under den senaste veckan har Market Art Fair arbetat intensivt för att hitta en alternativ lösning för mässan. Vår prioritet är att följa de nuvarande riktlinjerna och förordningarna från Folkhälsomyndigheten och regeringen för att garantera säkerhet och välbefinnande för alla mässdeltagare, och samtidigt tillhandahålla den övergripande kvaliteten på Market Art Fair. Ett första steg är att vi har flyttat mässan till den 25–27 september 2020.

2. Vi arbetar med förberedelserna inför mässan i september och i dagsläget med oförändrad personalstyrka.

3. Vi arbetar med fokus på tidig höst och förutom detta får vi analysera denna extrema situation i världen på daglig basis.

Faith Ringgold, United States of Attica, 1971–1972. Bildmuseet i Umeå håller öppet som vanligt och öppnar den 4 april en utställning med den amerikanska konstnären Faith Ringgold.

Helena Vejbrink, kommunikatör Bildmuseet, Umeå.

1. Vi jobbar än så länge på med kommande utställningsproduktioner som vanligt, närmast med den amerikanska konstnären Faith Ringgold som öppnar den 4 april. Samtidigt vill vi förstås dra vårt strå till stacken för att begränsa smittspridning och för att våra besökare ska vara trygga. Vi har öppet som vanligt och museivärdar som gärna berättar om konsten, men för att minimera riskerna så har vi ställt in all programverksamhet. Det gäller samtliga evenemang och visningar från och med i fredags, den 13 mars. För museibesökarnas trygghet har vi bland annat utökat städfrekvensen och vi som jobbar på Bildmuseet gör inga tjänsteresor till länder utanför Sverige.

2. Vi är förstås förberedda på att vi i värsta fall kan behöva stänga helt, beroende på hur smittläget utvecklar sig. Vi följer Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, liksom riktlinjerna från vår huvudman Umeå universitet. Det fattas dagligen nya beslut som vi har att förhålla oss till.

3. Det här är förstås en fråga för museichefen, men inga sådana förändringar har diskuterats. Efter den här akuta krisen hoppas vi snart vara tillbaka till normalläget. Det är ingen entréavgift till Bildmuseet, så jag bedömer att den här krisen inte kommer att påverka vår ekonomi i någon högre grad.

Conny Bloms utställning Kill the Poor visas för närvarande på Galleri Rostrum i Malmö. Foto: Damjan Svarc.

Christel Lundberg, konstnär och ordförande Galleri Rostrum, Malmö.

1. Coronakrisen får följande direkta konsekvenser för galleriet:  Rostrum kan inte delta i externa utbyten under våren, som exempelvis Supermarket i Stockholm. Vi kan inte heller genomföra några vernissager eller artists’ talks i galleriet. Vi har en utställning planerad med den uruguayanske konstnären Gerardo Mantero som kommer att bli av, även om konstnären nu inte kan komma till galleriet.  

2. Rostrum kommer att hålla alla möten digitalt, och vi kommer som det ser ut även att hålla årsmötet på detta vis. Rostrum drivs ideellt så vi har inga anställda. Vår publika verksamhet kommer i nuläget bestå i att vi visar utställningar, men inte har publika arrangemang som visningar, artists talks och vernissager som drar mycket folk under en begränsad tid. Vi får skjuta på vår kringverksamhet som föreläsningar, ljudkonstevent m.m. till senare datum.

3. I nuläget klarar vi av situationen med mindre justeringar kring publika arrangemang, men införs det strängare restriktioner som karantän får vi flytta planerade arrangemang till senare datum. Vi är i nuläget flexibla då vi är ett mindre konstnärsdrivet galleri och kan omdirigera någorlunda snabbt.

Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator, Stockholm.

1. För oss är det viktigt att konsten är närvarande och samtalet kring den fortsätter i ett läge där den till stora delar blir svårare att fysiskt ta sig till. Just nu blir det extra tydligt hur vi behöver uttryck av mänskligt skapande och att vi vill samlas kring dem. Påtvingat avståndstagande föder förstås längtan efter närhet, delande… Situationen har lett oss till att leta lösningar för att möjliggöra de samtal och möten vi vill skapa med våra utställningar och vår programverksamhet. Vi arbetar intensivt för att förhoppningsvis kunna bidra till något positivt i detta svåra läge.

2. Författarsamtalet nu på lördag, den 21 mars, för boken Stridsskrift kommer att livestreamas på Facebook. Boken är del av Johanna Gustafsson Fürsts utställning Ympa orden piska min tunga del 2.  Vi siktar på att genomföra vårens planerade programverksamhet kring frågor om språk och maktfrågor online. Det fysiska mötet med konsten i utställningssalarna, öppethållandet av konsthallen, styrs av Stockholm universitets riktlinjer. Vi kommer tills vidare att hålla stängt och göra visningar online.

3. Vi är förstås angelägna om att konsten vi visar kan upplevas av publiken på plats i den mån det är möjligt. Det gör att utställning vi just installerat, den andra delen av Johanna Gustafsson Fürsts utställning kan komma att förlängas. Höstens program måste vi ha en flexibel hållning till vad gäller datum. Alla delar av arbetet med framtida utställningar påverkas naturligtvis starkt. Som jag skrev inledningsvis vill vi med vår verksamhet bidra till att konsten är närvarande och samtalet kring den fortsätter – i den här krisen, men förstås också när den går över. 

Foto: Magnus Thierfelder.

Elena Tzozi, co-director Signal, Malmö.

1. Vi kommer att anpassa vår verksamhet så att konsekvenserna blir så små som möjligt. Det är svårt att vara mer precis i nuläget.

2. Vi ställde in fredagens vernissage (den 13:e mars) för första delen i vår utställning Malmötrilogi med Selma Sjöstedt, Angelica Falkeling och Sara Lindeborg. Men utställningen kommer att hållas öppen under våra ordinarie öppettider tillsvidare. Vi har skjutit fram alla arrangemang som föreläsningar, filmvisningar osv till framtida datum. Vi följer noggrant de rådande direktiven och anpassar oss efter dem.

3. Vi kommer att anpassa programmet, så att ingenting ställs in eller missas. Vår publik kommer att ha möjlighet att ta del av vårt program under en förlängd period eller längre fram. Ingen konstnär ska bli lidande av en situation som denna.

HDK-Valands examensutställning på Göteborgs Konsthall ställs in. Istället förlängs utställningen Varje löv är ett öga över sommaren. Här installationsvy med verk av Otobong Nkanga. Foto: Hendrik Zeitler.

Stina Edblom, konstnärlig ledare Göteborgs Konsthall.

1. Vi har i dagarna fattat beslut om att förlänga utställningen Varje löv är ett öga som egentligen skulle stänga den 22 mars. Den kommer istället att hålla öppet över sommaren och fram till den 30 augusti. Efter noga överväganden med HDK-Valand har vi gemensamt fattat beslut om att ställa in HDK-Valands studentutställning som skulle ha öppnat den 4 april. Under rådande omständigheter har vi inte möjlighet att vare sig installera eller genomföra den. Den inplanerade sommarutställningen med den sydafrikanske konstnären Kemang Wa Lehulere kommer att flyttas fram till den 30 januari, 2021. Utställningen presenterar nya och platsspecifika verk som kräver närvaro av konstnären och hans team, vilket under rådande in- och utreserestriktioner inte är möjligt.

Vad gäller andra aktiviteter så arrangerar vi för närvarande inga större programpunkter, visningar och workshops, men vår förhoppning är att vi inom kort kan genomföra vissa delar i digital form.

2. Vi har just nu ett stort bortfall både vad gäller personal och publik. Vår prioritet är att konsthallen ska hålla öppet som vanligt under den här oroliga perioden. Genom att förlänga Varje löv är ett öga och utveckla nya strategier för konsten att möta sin publik så hoppas vi fortfarande bibehålla en fungerande verksamhet. Men givetvis är det en mycket märklig tid där nya besked och restriktioner kommit nästan dagligen, vilket har krävt att vi måste agera snabbt och anpassa eller planera om verksamheten utifrån rådande omständigheter.

3. Vi har i dagsläget framförallt skjutit upp program och utställningar. Vår förhoppning är att vi ska kunna genomföra verksamheten som vanligt under hösten. Vi planerar att öppna vår höstutställning Vår himmel röd med konstnärerna Sara-Vide Ericson, Roxy Farhat, Gabrielle Goliath, Moa Israelsson, Joanna Piotrowska den 19 september. Kanske kan vi också hålla vår traditionsenliga sommarfest, som vanligtvis hålls i juni, under augusti månad. Men det återstår fortfarande att se. Vi håller oss ständigt uppdaterade om läget och anpassar verksamheten därefter. Med hänsyn till konstnärer och andra uppdragstagare så försöker vi i så hög grad som möjligt att inte ställa in – utan snarare skjuta upp inplanerade aktiviteter, där vi ser att det är möjligt. Annat planerar vi att genomföra digitalt. Vi är i dessa tider tacksamma över att vi inte har en budget som är beroende av biljettintäkter – vilket annars är en stor utmaning för många kulturverksamheter runt om i landet just nu.

Diskussion