Fra YouTube til Video Data Bank, gledelig jul

YouTube er bra. Godsaker fra tape som har vært utilgjengelig i årevis, dukker opp og blir del av referansene til flere enn verkets samtidige generasjon.

YouTube er bra. Godsaker fra tape som har vært utilgjengelig i årevis, dukker opp og blir del av referansene til flere enn verkets samtidige generasjon. Den nivelleringen som dessuten skjer mellom film, hjemme-, musikk- og kunstvideo, gjør det befriende vanskelig å holde kunsten innenfor sin kontekst.

Det skjer jo, at kvaliteten og meningsfylden kunstig holdes oppe av kunstfeltets aktuelle agenda. Pussige lokale og nasjonale skikker, kan det virke som når man skifter kunstfelt eller -land. Selv internasjonaliseringen er lokal. Oslos kunstscene er dermed internasjonal på en Oslomåte, Bergen er det på en Bergensmåte, København på en Københavnermåte. Det er samtidig styrken og svakheten. Av og til ligger nøkkelen til verkets lesning veldig langt utenfor verket og henviser alle nykommere og outsidere til døren. Dette gjelder selvfølgelig ikke bare videokunst.

Sidestilt på YouTube blir det vanskelig å beskytte seg mot den nådeløse reality check, som ligger i sammenligningen over epoker, land, kulturfelt og lokale agendaer.

Når gutter danser som dette, kunne det likegodt vært del av et sosialt inkluderende kunstprosjekt, som i Harell Fletchers kunstnerskap, for eksempel Learning to love you more i samarbeid med Miranda July – eller andre prosjekter som inviterer folkets kreativitet inn i kunsten. Det finnes etterhvert mange av dem, noen lykkes i å fortelle noe vesentlig om tiden vi lever i, fra folk vi ellers ikke hører om, mens andre virker slitsomt fortenkte på folkets vegne.

Samtidig er det noe jeg ikke kan artikulere, det er en forskjell, en egenskapsmessig forskjell mellom f.eks tekst brukt i kunstrommet og det på poesifestivalene. Og det er en tilsvarende forskjell mellom film og videokunst. Jeg tar vel ikke for hardt i når jeg sier at filmkunstnere ofte betrakter videokunst som slattent håndverk uten en plan? Det kan virke som om billedkunstnerne selv også har trykket dette synet masochistisk til sitt bryst. Og denne ”kvalitative” (her er jeg nødt til å bruke anførselstegn) forskjellen blir liggende i veien for å oppdage den egenskapsmessige forskjellen.

For å finne ut noe mer om det, hvor skal du lete? Et art-søk på YouTube er like ineffektivt som et på Google. Du må virkelig vite hva du leter etter.

  • Source er et svensk videomagasin i dvd-form.
  • Wikipedia har også en god lenkeliste nederst her.
  • Video Data Bank fra 1976 er USA´s ledende ressurs for videokunst. Du kan se korte klipp og bestille filmer eller samlinger.

Du sitter kanskje på fler? Nevn i fleng!

Comments (6)