Er den figurative kunsten undervurdert?

«Det er nødvendig å revurdere den klassisk-figurative billedkunsten. Dette miljøet har vært en vesentlig kunstnerisk impuls i Norge, en impuls som har blitt undertrykt i rådende kunsthistorisk forskning»

Det hevder maleren og skribenten Christoffer Rådlund i artikkelen «Undervurdert figurativ kunst» i den nyeste utgaven av tidsskriftet Minerva.

«Det er nødvendig å revurdere den klassisk-figurative billedkunsten. Dette miljøet har vært en vesentlig kunstnerisk impuls i Norge, en impuls som har blitt undertrykt i rådende kunsthistorisk forskning», skriver Rådlund.
Se Undervurdert figurativ kunst, Christoffer Rådlund, Minerva, 20.05.2009.

Rådlund tar utgangspunkt i Maria Veie Sandviks artikkel i Minerva 4-08, om «romantismen» i den unge samtidskunsten: Romantismen kommer, Maria Veie Sandvik, Minerva 4-08. Han skriver:
«Ved hjelp av et antall unge representanter forsøker Veie Sandvik å definere hele denne nye tendensen under begrepet «romantisme». Fra innsiden av kunstinstitusjonens begrensede ramme forsøker hun å definere en ny kunstnerisk trend som hun opplever som et brudd med det konseptualistiske hegemoni. Men når hun unnlater å koble sine utvalgte kunstnere til den tradisjonen de åpenbart representerer, må det sees som et forsøk på å gjøre disse kunstnerne mer politisk korrekte i eget perspektiv, ved å skille dem fra den figurative motreaksjon som allerede har eksistert i Norge i flere tiår.»

Sandviks artikkel var for øvrig også en viktig referanse da Norsk kritikerlags kunstseksjon arrangerte «Kritikersalong spesial» på Litteraturhuset i Oslo i april i år, med en paneldebatt om begrepet nyromantikk. Tittelen på arrangementet var «Nyromantikk – et begrep for historiebøkene?», men samtalen kom i stor grad til å handle om hvorfor man ikke burde snakke om «nyromantikk» eller en «romantisk bølge». Referat fra denne debatten, hvor panelet besto av kunsthistoriker og kritiker Ina Blom, billedkunstner Ingeborg Stana, billedkunstner og kurator Ivan Galuzin og billedkunstner Sverre Malling, med kunsthistoriker og kritiker Erling Moestue Bugge som ordstyrer, kan leses her >>

Comments (4)