Enklere å forestille seg zombier enn fred

Må mennesket gi opp sin frihet i bytte mot sikkerhet? spør kurator Jacob Lillemose i sin debutroman.

Oscar Newman, Plan for an Underground Nuclear Shelter (detalj), 1969. Illustrasjon fra romanen Architecture Zero.

Utgangspunktet for horrorromanen Architecture Zero (A Mock Book, 2022) er at karakteren Jacob Lillemose, som altså har samme navn som forfatteren, møter opp på en konferanse viet sosialt kaos på Universitet i Chicago. Der presenterer han sin forskning på hvordan pandemier utspiller seg i populærkulturen. Ifølge Lillemose kan vi fra zombiefilmer lære at det er umulig å stenge «smitten» ute: zombiene vil alltid finne en vei gjennom forsvarsverket. Fortellingen introduserer oss snart for et motsatt synspunkt, hvor oppløsningen av individet heller enn problem ses som en sikkerhetsgaranti. Begge holdningene deler en frykt for massens destabiliserende kraft. Lillemoses utforsking av temaet er oppslukende – og tidvis hårreisende – lesing, men har også sine blindsoner.

Lillemose (forfatteren) har sagt at han med den rikt illustrerte romanen ønsker å gå «hinsides den klassiske katalogtekst» og at han mener kuratorer bør kaste seg ut i fantasiens verden. Lillemose har allerede lenge bekjeftiget seg med emnene katastrofer og arkitektur, blant annet som skribent for Kunstkritikk, gjennom visningsstedet X and Beyond han har drevet i København og senest i årets samarbeid med Uffe Isolotto på Veneziabiannalen. Hvis deres utstilling på den danske paviljongen var uttrykk for hva Stian Gabrielsen omtalte som en «kollapsologisk» fremtidsmodell, er det elitens svar på et slik sivilisatorisk sammenbrudd som undersøkes i Architecture Zero.

Romanens essayistiske stil minner om Patrick Keillers fremgangsmåte i den legendariske Robinson-trilogien (1994, 1997 og 2010), virkelighetsnære pseudodokumentarer om den uavhengige intellektuelle Robinson som undersøker arkitektur og landskap. I likhet med Keillers omreisende hovedperson, begir også Lillemose seg ut på en oppdagelsesreise: På konferansen møter han forskeren Kendra Hubbs, som holder et innlegg som motsatt hans handler om arkitektur som er forberedt på kriser. Etter presentasjonen sin inviterer hun Lillemose til et opphold på Institute for Built Environments, hvor hun jobber.

På det avsidesliggende instituttet i Montana, som Lillemose ikke kjente til fra før og heller ikke fant på internett, består dagene av disiplinert forskning i et fengselsaktig kjellerarkiv. Lillemoses beskrivelse av instituttet minner om Haruki Murakamis Kafka på stranden (2002). På samme måte som hovedpersonen i den kjente romanen vier tiden sin til nøye lesing etterfulgt av lange samtaler med bestyreren på et avgjemt bibliotek, finner Lillemose en samtalepartner i den oppmerksomhetsskye grunnleggeren av instituttet han besøker, Walon Bartok. Han er besatt av sikkerhetsstrukturer og strategier for overlevelse, akkurat hva den danske forskeren selv har spesialisert seg i.

Jacob Lillemose, Architecture Zero (A Mock Book, 2022).

Bartoks arkivmateriale presenterer Lillemose for en rekke former for forsvarsverk, det være seg bunkere under bakken eller gated communities med ulike sensorstyrte portforbud i møte med inntrengere og pandemier. Med sine illustrasjoner av pansrede hus er romanen en slags undersøkelse av hva samfunnsgeografen Stephen Graham kaller «den nye militære urbanismen» i boken Cities Under Siege (2011), en studie av maktens forsøk på å kontrollere hva den oppfatter som uromomenter i den stadig voksende bybefolkningen.

Mens kulturkritikeren Mark Fisher omtalte den utbredte verdensanskuelsen hvor det er enklere å forestille seg klodens undergang enn kapitalismens for «kapitalistisk realisme», har vi i paranoide forsvarsstrategier å gjøre med hva vi kan kalle en sikkerhetsrealisme. Istedenfor å løse naturkriser og sosiale utfordringer, legger denne realismen opp til et elitistisk bolverk mot konfliktene katastrofene produserer. Det er enklere å forestille seg zombier enn fred.

Der Graham ønsker å utfordre et narrativ om at «befolkningen» nødvendigvis er den reelle trusselen ved å vende et overvåkende blikk mot den voldelige makten, forholder det seg annerledes hos den karismatiske instituttlederen i Lillemoses bok. Bartok, som har lang erfaring med sikkerhetsrådgivning, frykter bokstavelig talt en befolkning som når som helst kan omgjøres til en masse av farlige zombier. Lillemose virker perpleks i møte med disse fremtidsprognosene, og gjør lite annet enn å nikke til Bartoks dystre scenarioer mens han luller seg stadig dypere inn i en cocktail av smertestillende piller og sukkertilsatt kaffe.

Ifølge Bartok må mennesket gi opp sin frihet i bytte mot sikkerhet. Med koronakrisen i mente, er det lett å tenke at det er rimelig, samtidig ønsker Bartok å ta samfunnet hinsides «sosial» distansering. Boken blir da også skumlere jo lenger ut i den du kommer, og lever opp til den skjelvende horrorfilm-inspirerte fonten på omslaget. Bartoks løsning peker henimot en oppløsning av individet slik vi kjenner det, og fremgangsmåten hans viser seg å være inspirert av den kontroversielle biologen Nils Hellstrøm, en karakter fra pseudodokumentaren The Hellstrom Chronicle (1971), regissert av Ed Spiegel og Walon Green.

I Lillemoses roman er Hellstrøm virkelig, og hans hypotese sannsynlig: at insektene kommer til å ta over jorden fordi de til forskjell fra mennesker ikke tenker som individer. Og det er nettopp målet om å bli en sverm som informerer Bartoks forrykte plan. Lillemose føyer seg sakte, men sikkert, godt hjulpet av innsikten fra sine filmanalyser – som boken tilbyr flere glitrende eksempler på – om at mer enn zombier bør vi mennesker frykte oss selv ettersom vi med vår individualisme setter hverandre i fare.

Ed Spiegel og Walon Green, The Hellstrom Chronicle, 1971. Stillbilde fra film.

I Lillemose og Bartoks samtaler, eksemplifiseres altså massen ikke bare som fiendtlige zombier, men er også en konstruktiv modell for å tenke rundt organisering av sikkerhet. Håpet til forfatteren, antar jeg, er at vi skal bli sjokkerte over svermløsningen, som karakteren Lillemose i sin berusede og paranoide tilstand har gitt sin tilslutning. Boken foregriper i hvert fall en slik reaksjon i det vi kan lese at enkelte personer Lillemose møter etter å ha vendt hjem til Danmark fra USA, kommer med sterke moralske innvendinger mot hans fremtidsrefleksjoner.

Det er fristenende å lese Architecture Zero som forfatteren Lillemoses advarsel om hvor det bærer. Med det er boken et noe tidstypisk uttrykk for en liberal refleks i møte med massen, pøbelen, svermen – kjært barn har mange navn. For ved å fremstille sikkerhetsrealister som Bartok som masseoriente heller enn rike individer som frykter massen, mister romanen av syne en viktig innsikt om massens politiske muligheter.

«Markedets reaksjonære kritikere», har filosofen Oscar Dybedahl påpekt, retter seg ikke mot hele det kapitalistiske samfunnet. De fremmer heller «en kritikk av dets nivellerende aspekter». Dybedahl kritiserer blant annet det norske konservative tidsskriftet Minerva, som på 1930-tallet tok til orde mot hva de kalte «den demokratiske tankegang» hvor «kvantitetshensynet» rådet som et resultat av at staten hadde blitt transformert til «et redskap til å tjene flertallets økonomiske interesser». «Kvantitet» i form av massen, masseproduksjon og likhet ble dermed utskilt som fienden til «kvalitet», det vil si, det sterke individ, privat initiativ og det særegne. Når du vet dét, er det ikke overraskende at Minerva var positivt innstilt til fascismen.

Den sedvanlige liberale kritikken av fascismen baserer seg ofte på antagelsen om at den representerer en antiliberal overgivelse til massen. Denne analysen ble naturligvis forsterket med Donald Trumps aksept av stormingen på den amerikanske kongressen i 2021. Selv om det stemmer at fascismen avhenger av massen, kan likefullt ikke massen reduseres til noe reaksjonært. Vi må vel så mye forstå reaksjonære ideologier som uttrykk for en frykt for den radikale massen. For hva er vel masser bestående av progressive mennesker annet enn en bevegelse som ønsker å slå ned klassesamfunnet, rasismen og patriarkatet – institusjoner som fascismen gjør alt for å bevare og gjenreise?

Er det ikke nettopp disse hierarkiene, heller enn massen, vi bør være redde for i møte med klimakriser, pandemier og den voksende sikkerhetsrealismen? Er ikke en progressiv «massehandling», som humanøkologen Andreas Malm nettopp påpekte til Kunstkritikk, det eneste som er i stand til å løse klimakrisen? Og er ikke den samme massen det eneste som kan gjøre opp med sikkerhetsregimet til de rike individene som gjemmer seg i avsidesliggende bunkere mens de overvåker resten av oss?

Tegning av Biosphere 2. llustrasjon: The Institute of Ecotechnics.

Comments (2)