En underutviklet kunstscene

Hva er grunnen til at kunstscenen i Trondheim er så lite synlig?


I forrige uke arrangerte det nyetablerte atelierfellesskapet Marienborg forumet Hva gjør du her? i Trondheim. Bakgrunnen er tendensen til at en ny generasjon kunstnere nå velger å bosette seg i byen, mens man tidligere ofte har ønsket seg bort fra byen så raskt som mulig. Nå hører det til sjeldenhetene at Trondheim blir aktivisert med kunst og diskusjoner, men her var det nettopp det som skjedde. Marinenborgerne sitt utspill er at samtidskunstscenen er lite synlig i Trondheim, både visuelt og i form av kritikk og debatt. Ved å invitere til seminar og kunstinngrep i byrommet, prøvde de å gjøre noe med situasjonen.

Hvorfor virker utspillet Hva gjør du her? så nødvendig akkurat nå? Det dreier seg ikke bare om at kunstscenen ikke synes i byrommet. Heller ikke at Trondheim lider under å være en provins i Norge, som var utgangspunktet til Marienborgerne. Både Stavanger og Bergen, og for å ta ett eksempel fra seminaret, Kirkenes, er i lignende geografiske situasjon uten at det forhindrer at det skjer ting av kunstfaglig interesse der. Og nå er jo også en by som Tromsø up and coming. Er dette noe kunstscenen i Trondheim må forholde seg mer aktivt til – og begynne å ta på alvor?

Den aktuelle samtidskunstscenen i Trondheim i dag er kun representert gjennom Teaterhuset Avant Garden, (en hybrid mellom teater/performance og kunstscene) og TEKS; Trondheim Elektroniske kunstsenter, (med elektronisk kunst som sin spesialitet), senest aktuell med Trondheim Matchmaking. Det rene billedkunstfeltet på sin side har falt helt av lasset. Hans Hamid Rasmussen, billedkunstner/ kunststipendiat ved NTNU som sitter i Faglig utvalg for kulturbygg, Norsk Kulturråd fortalte på seminaret at Norsk Kulturråd bare sitter og venter på gode prosjekter fra Trondheim. I 2005 ble sentrale aktører fra kunstmiljøet i byen kontaktet av Norsk Kulturråd, nettopp som et forsøk på å få i gang en dialog, og hvor kulturrådet gikk så langt at de etterspurte flere innkommende søknader fra regionen. Og dette hos en instans som har hatt et sterkt økende press på søknadssiden de siste årene. Så hva er det som er galt med samtidskunsten i Trondheim?

Trege institusjoner

Johan Fredrik Urnes, daglig leder ved Trøndelag Senter for Samtidskunst, bekrefter at det ikke finnes en offentlig diskusjon om samtidskunst i Trondheim. «Det finnes ikke kanaler for omsetning av samtidskunst i Trondheim. Markedet i alle betydninger av ordet er også mindre her enn i andre byer det er naturlig å sammenligne seg med.» Samtidig innrømmer Urnes at kunstscenen i Trondheim har et formidlingsproblem. Kunstscenen i Trondheim er preget av at kunstnerne og kunstinstitusjonene har fungert som lukkede enheter. De har hatt for få agendaer og har ikke bidratt til å åpne kunstrommet i offentligheten, verken gjennom prosjekter, diskusjoner eller tydelige grep.

Det som først og fremst savnes er nye innspill fra Trondheim kunstmuseum og Kunstforeningen. De har ennå ikke klart å tilpasse sin utstillingsprofil samtidige kunstuttrykk og trenger å renovere konseptet kraftig for å kunne anses som aktuelle. Det holder ikke å legge skylden på dårlige besøkstall når de i verken er i dialog med publikum, kunstnere, eller med samtidskunstscenen i resten av Norge. Kapasiteten til en organisasjon som Trøndelag Senter for Samtidskunst ligger i at de har innsikt i at noe må gjøres – de har lest sin Tone Hansen! Gjennom dialog med kunstnere i byen har de vist evne til å begynne prosessen med å forandre senterets profil. Senest med prosjektet Generator (temporært kunstprosjekt i det offentlige rom 2006-07, med Per Formo i spissen) i samarbeid med Trondheim kommune.

Kunstnerne i byen har hele tiden argumentert med at Trondheim mangler profesjonelle/etablerte visningsrom. I 2001 prøvde en gruppe kunstnere å starte galleriet Trans Art. Dette var et etterlengtet tilskudd til byens kunstscene, men prosjektet strandet da de etter tre år ikke klarte å skaffe tilveie mer offentlig støtte. Det kunstnerdrevne galleri Blunk som har holdt på siden 2002 bærer preg av at det tidligere var drevet av studenter, og har ikke samme tyngden som Trans Art hadde. Lademoen kunstnerverksted har siden de etablerte seg på 90-tallet produsert to utadrettede kunsthendelser – Og det var for sju år siden! Utfordringen til atelierfellesskapet Marienborg blir å ikke gjøre en reprise av dette. Det er viktig at kunstnerfellesskapet klarer å bevise at forumet ikke var et enkeltstående tilfelle.

Også Kunstakademiet kunne nok vært mer tydelige. I tillegg til å være en utdanningsinstitusjon, bør de også kunne regnes med som en deltager av kulturlivet i byen, og det bør være en del av deres oppgave å gjøre det mulig for studentene å etablere seg i byen etter ferdig utdanning. For tiden samarbeider kunstakademiet med kommunen om prosjektet Kunst og fellesskapets rom, hvor Maaretta Jaukkuri er engasjert. Dette er et skritt i riktig retning som jeg håper kunstakademiet forstår verdien av.

En utfordring for kunstmiljøet

Etter at kunstmiljøet i Trondheim ble kontaktet av Norsk Kulturråd, har nok flere begynt å engasjere seg. Det siste året er det gjort forsøk på å få i gang en kunstfaglig møteplass for kunstnere i byen. Café TT som er ment å fungere som en blogg for utveksling av diskusjon og idéer samt et fysisk møtested en gang i måneden, er et eksempel på det. Dette er ett initiativ fra VOLKS, (en veggavis hvor Richard Borgström, Trondheims eneste kurator sitter som redaktør), TEKS og Generator. Responsen fra kunstmiljøet så langt har vært likegyldighet. Sist sammenkomst hadde to besøkende, og bruken av nettstedet som informasjonskanal er ennå ikke tatt i bruk av andre enn initiativtakerne. Hvis miljøet selv ikke klarer å generere en diskurs, vil det være vanskelig å snu utviklingen for kunstscenen i Trondheim. Et annet positivt tilskudd til kunstscenen er Lademoen Kunstnerverksteds nye visningsted Babel, som startet opp i april i år. Her presenteres gjestekunstnere som er knyttet til kunstnerverkstedet, og dette gir endelig byens kunstpublikum en økt tilgang til internasjonal kunst.

Samtidig bruker byen mye penger på utsmykning. Bare i 2007 har Trondheim kommune satt av 18 mill. på dette området. I tradisjonell forstand er ikke utsmykninger noe man forbinder med et aktivt og diskursivt kunstliv men i denne sammenheng er en betydelig del av budsjettet satt av til mindre permanente prosjekter. Her ligger et stort potensial for kunstnere og andre faggrupper å forme kunstrelaterte prosjekt fra et friere ståsted.

Marienborgerne har levert et strategisk innspill i sitt første offisielle møte med byen. Gjennom å invitere kunstnerdrevne visningsrom/kunstprosjekt som Hilde Methi, Pikene på Broen, Janna Graham (kan.) kurator og redaktør av Fuse, LEV-ART med flere, ønsket de å finne nye innfallsvinkler til å få en skadeskutt/underutviklet samtidskunstscene på beina igjen. Forumet hadde også invitert bl.a. Ingvill Henmo og Tommy Olsson for å reflektere over hvorfor Trondheim ser ut til å ligge utenfor kritikkens rekkevidde. Det ble poengtert at Trondheims lokalavis Adresseavisen ikke dekker billedkunstfeltet fordi de ikke har kompetanse på området, men mistanken om at kunstscenen sitter med mye av ansvaret selv ble bekreftet her.

Utgangspunktet for å etablere kunstnerdrevne visningssteder i Trondheim i dag kunne ikke ha vært gunstigere. Scenen er transparent, og omverdenen sitter å venter på at det snart skal skje noe. Derfor er det så viktig at prosjekt som Hva gjør du her? og Generator fungerer, for faktisk å vise publikum og resten av kunstnorge at samtidskunstscenen i Trondheim vil noe.

Comments (24)