En dag på jobben

Liam Gillick og Philippe Parreno var sentrale kunstnere i den franske kjernen av relasjonell estetikk på begynnelsen av 90-tallet.

Liam Gillick og Philippe Parreno var sentrale kunstnere i den franske kjernen av relasjonell estetikk på begynnelsen av 90-tallet. Ti år senere er det ikke lenger snakk om pionerinsatser og fornyelser, men om etablering, norm og standard.


Den internationella konsten kännetecknas av konstnärer som åker runt och snabbt expedierar utställningsprojekt. Vi har fått en stabil ordning med konsten som social kritik; den har fått sina normer och sina kända namn. Av de i den sociala kritiken existerande underavdelningarna finner vi främst den relationella konsten. Den utmärks liksom allting annat av att den tidigare självklara konstuppenbarelsen målningen ersatts av readymaden eller snarare den assisterade readymaden. Det är svårt att göra något nytt eftersom allting redan gjorts – och görs emedan den samtida produktionen är enorm.

Två framträdande nomader dök upp för en utställning i Lunds konsthall i Skåne i slutet av november; Liam Gillick och Philippe Parreno, båda med förankring i den ursprungliga franska kärnan av relationell estetik från tidigt 90-tal. Det är naturligtvis inte långsökt att den nya konsthallschefen Åsa Nacking bjuder in dem, det var hon som introducerade den relationella estetiken i Skandinavien 1995. Men det är inte längre fråga om några pionjärinsatser och förnyelser. Relationell konst möter vi numera i parti och minut överallt. Det är helt enkelt en annan tid ett stycke in på 2000-talet. Utställningen är förbunden med ett annat och vanligt fenomen i samtidskonsten: seminariefrossan. Man kan självfallet inte göra något utan att arrangera ett seminarium med några välkända talare och en oundviklig moderator. Seminariet Third Space Seminar: Examining the Law, ägde rum samtidigt som utställningen öppnades och är ett samarbete mellan konsthallen och universiteten i Malmö och Lund där också Konsthögskolan i Malmö är starkt involverad. Det är absolut inte något fel i att arrangera seminarier i högaktuella ämnen. Det tillhör numera konstbranschen. Seminariet var också öppet för allmänheten, ett inte alltför generöst erbjudande då deltagaravgiften var 500 kr.

Gillick och Parreno har följdriktigt gjort ett arbete som handlar om konsten och lagen. Detta visar sig vara en videofilm som visas på storskärm i konsthallen. Gillick berättar på pressvisningen att han var berusad när han skrev manuset. Den kommentaren har säkert inget annat syfte än att det skall verka lite konstnärligt. Filmen är en serie som anspelar på en tecknad serie med en katt och en mus Briannnnnn and Ferryyyyyy, vilket naturligtvis anspelar på ”Tom och Jerry”. Det visar sig vara ett flimmer av bilder i tio avsnitt med omständliga på- och avannonseringar mellan varje del. Det som berör lagen och konsten och främst copyright finner man, om man vet det, i de mycket svårlästa eftertexterna till varje avsnitt. Anspelningarna är dessutom subtila och ställer stora krav på att publiken är väl bekant med samtidskonstens aktörer.


Filmen visas på två platser, i övrigt är lokalerna tomma. Jag frågade konstnärerna varför de valt att göra lokalerna tomma och deras svar var att publiken säkert skulle kunna finna det intressant att gå runt och uppleva konsthallens rumsbildningar.

Vi har all anledning att se positivt på samtidskonsten och applådera ansträngningar och ambitioner för att förändra konstscenen. Men det är inte oproblematiskt, vilket den här utställningen visar. Faktum är att vad den faktiskt visar är det problematiska i det som sker när man samtidigt gör konsten både ogenomtränglig och visuellt ointressant. Hur entusiastisk man än är för samtidskonstens avancerade utspel kan man inte helt nonchalera att det någonstans i bakgrunden finns en publik utanför innekretsarna. Den sviker naturligtvis. Och det har visat sig att konsthallens nya inriktning har fört med sig ett publikbortfall under 2004 på 60 000 jämfört med föregående år.

Det går att försvara ett kyligt publikintresse om man samtidigt kan visa konst som på en annan nivå fullt ut kan motiveras. Den viktiga utställningen Implosion på Moderna Museet i Stockholm 1987 var inte någon kioskvältare och inte heller kunde Rooseum under sina stora år kring 1990 visa upp särskilt många besökare. Det är emellertid klart att det som skedde här var en introduktion av en djupgående förändring i konsten. Nu är vi inte alls i ett sådant läge; den aktuella situationen handlar om etablering, norm, standard. Men även sådant kan bli bra. I Lunds konsthall har Gillick och Parreno haft en mindre lyckad dag på jobbet. Det är också något som man får räkna med när man ser hur produktiv den kringfarande samtidskonstnären är – och hur snabbt det går att sätta ihop ett projekt.

Comments (9)