Diana Baldon ny chef på Index

Specialist på europeisk postkonceptuell konst efterträder Helena Holmberg och Mats Stjernstedt på Index Art Foundation i Stockholm.

Diana Baldon.

Diana Baldon tar över chefsposten på konsthallen Index i Stockholm. Baldon är en italiensk curator och kritiker, idag baserad i Wien. Hon har curaterat en rad internationella utställningar, däribland den andra Athenbiennalen, HEAVEN (2009), A Question of Evidence på Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Wien (2008–9) och Left Pop på Moskvabiennalen 2007. Baldon skriver för ett flertal tidskrifter, bland andra Afterall, Artforum, Flash Art och Texte zur Kunst. Våren 2011 var hon stipendiat på Iaspis i Stockholm, där hon bland annat curaterade öppet hus-programmet «Extra Muros».

Baldon skriver för närvarande på en avhandling med titeln Tracing the Political in European Post-Conceptual Art after the Year 2000. Även om det givetvis är för tidigt för att spekulera i vad hennes arbete på Index kommer att ta för riktning så kan man konstatera att hennes avhandlings ämne tycks stämma väl överens med det utställningsprogram som Index har etablerat det senaste årtiondet.

Diana Baldon efterträder Helena Holmberg, som har arbetat som curator på Index sedan mitten av 1990-talet och varit tillförordnad chef sedan Mats Stjernstedt lämnade institutionen för att ta över direktörsposten på Kunstnerernas hus i Oslo i januari.

Diskussion