Debatt om stipendordningen for billedkunstnere

Artikkelserie i Klassekampen om kunstnerisk frihet og etiske grenser i sosiale kunstprosjekter.

For et par uker siden ble Lars Ramberg intervjuet i Dagens Næringsliv om den norske stipendordningen for billedkunstnere. Ramberg hevder ordningen er overmoden for reform. Den 30. november får han støtte av styreleder i UKS, Eivind Slettemeås. Ramberg og Slettemeås imøtegås av Marit Aanestad i NBK-styret den 7. desember.

I intervjuet i DN er Ramberg kritisk både til hvordan stipendordningen formidles i offentligheten og til hvordan stipendene fordeles generelt. Han ønsker å innføre amatørfilter og mangedoble tilskuddet til enerne.

Comments (12)