Debatt om kunstnernes økonomiske situasjon

På fredag arrangerer UKS og Manifest 2007 til debatt om Levekårsundersøkelsen og fagorganisasjonene – hvordan ønsker vi å endre kunstnernes situasjon i dag?

På fredag arrangerer UKS og Manifest 2007 til debatt om Levekårsundersøkelsen og fagorganisasjonene – hvordan ønsker vi å endre kunstnernes situasjon i dag?

Som en videreføring av Manifest 2007TWT, og som opptakt til UKS’ årsmøte den 28. mars, inviterer UKS og Manifest 2007 til en åpen debatt om fagorganisasjonenes rolle i forhold til Kulturdepartementets levekårsundersøkelse av kunstneres arbeids- og inntektsforhold. Hva bør fagorganisasjonene gjøre, og hva kan gjøres som ikke fagorganisasjonene kan? Hvordan når vi frem til Giske med krav som er like virkningsfulle som Kunstneraksjonens på 70-tallet?

Unge Kunstneres Samfund, Lakkegata. 55d, 0187 Oslo
Fredag 9.mars, kl. 18.00

Les mer her >>

Comments (5)