Velferdsstatens forvandlingsstraff

Når årets festspillutstilling har turnert ferdig bør utstillingen sendes til Maihaugen – De Sandvigske Samlinger.

Når årets festspillutstilling har turnert ferdig bør utstillingen sendes til Maihaugen – De Sandvigske Samlinger. Der bør den monteres som en fornyelse av OL-utstillingen Langsomt ble landet vårt eget om Norges historie.


Når årets festspillutstilling The Welfare Show av Elmgreen & Dragset har forlatt lokalene til Bergen Kunstforening, turnert det store utland og skaffet seg sertifiserende kvalitetstempler fra velrennomerte kunstinstitusjoner, bør ikke utstillingen havne på Nasjonalmuseet for Kunst i Oslo, men sendes til Lillehammer, nærmere bestemt til Maihaugen – De Sandvigske Samlinger. Der bør den monteres som en fornyelse av utstillingen Langsomt ble landet vårt eget, som ble finansiert av LOOC – i forbindelse med De XVII Olympiske Vinterleker på Lillehammer i 1994.

Langsomt ble landet vårt eget er en utstilling om Norges historie. Den er tradisjonelt men spennende fortalt – fra istid til samtid. Det første du møter er en skrukkete steinaldermann som sitter på knærne og skrubber på et skinn. Så møter man en utstoppet dølahest, og deretter en jernaldermann som sitter ved siden av blåsebelgen. Og så er det gjennom den ene historiske begivenheten etter den andre. Samisk kultur eller historien til andre minoritetsgrupper får en nokså lemfeldig behandling, som seg hør og bør i slike sammenhenger. Likevel er det ganske gøy å vandre gjennom historien med stor H.

Bevaringsverdig fortellertradisjon
Derfor håper jeg det ikke er sant som ryktet forteller, nemlig at utstillingen skal vekk, fordi museumsledelsen er litt flau over den. Man får stå for det som er gjort. Skal sporene av museets strategier for å presentere Norge som OL-nasjon viskes bort? Nei, ikke gjør det. Som et historisk minnesmerke over 90-tallets internasjonalt orienterte norgesformidling mener jeg at OL-utstillingen Langsomt ble landet vårt eget i seg selv er et verneverdig monument. Oppgrader derfor heller utstillingen, og inkluder The Welfare Show. Og la oss bevare dette, slik at vi aldri glemmer at slik kan historien om den sosialdemokratiske velferdsstatens vekst og fall også fortelles.

Når alt håp er ute
På slutten av Langsomt ble landet vårt eget må man gå inn i en liten svart hule med glittergirlandere av gull. Over inngangen står det å lese Veis Ende med rosa neonskrift. Hulen er dekorert med bilder av verdens elendighet. Kritiske dikt av Rolf Jacobsen forteller oss at storbyen er et helvete med sitt «rulle rundt» og kjøpepress. Til slutt stanger man hodet inn i moder jord, og tvinges til å snu og gå ut igjen.

Det er her Elmgreen & Dragset virkelig kan gi Maihaugen et kunstnerisk løft. Man kunne rett og slett byttet ut det ene rosa neonskiltet med det andre. Mitt forslag er altså at man henter skiltet som i disse dager henger over Bergen Kunsthall, der det står The Welfare Show, skrur det opp på Maihaugen og lar Elmgreen & Dragsets univers overta som siste episode av den langsomme vandringen fra norsk istid til norsk samtid.

Det stille rom er det tomme rom
For elleve år siden forsøkte Maihaugen å ende fortellingen med et slags håp, gjennom det de kalte Det stille rom. «Her begynner historien til ditt eget liv», får vi vite på vei inn. Historien om begynnelsen på vårt eget liv elleve år tilbake består av bilder av Jakob Weidemann og Carl Nesjar, musikk av Arne Norheim og dikt av Rolf Jacobsen. Rommet er lyst, gulvet belagt med brostein og har små blå vannbasseng som har blitt ganske skitne. Der kan man sitte og tenke for seg selv. Og for seg selv har man jo tenkt.

Til tross for sin iøyenfallende ulikhet har Det stille rom visse likhetstrekk med universet til Elmgreen & Dragset. Jeg tenker først og fremst på lyset og stillheten, men også på hvordan innholdet i de to rommene på den ene siden er overlesset med mening, mens de på den andre siden oppleves som ganske tomme. Min anbefaling er altså at museumsledelsen ved Maihaugen er brutale mot kunstverket Det stille rom _, og gir plass til et mer passende og oppdatert kunstverk, nemlig _The Welfare Show. Det har gått elleve år siden OL. Elmgreen & Dragset kan nå fortelle oss hvordan det gikk i resten av vårt eget liv.

Det uniforme totredjedelsamfunnet
Det første Maihaugens vandrerende publikum da vil møte er et lite rundt basseng der det svømmer to karper. Svømme er forøvrig å ta for hardt i. De ligger for det meste på siden og luffer seg hjelpeløst mot stedet der det bobler opp litt luft, som om de er i ferd med å kveles. Bassenget er delt i to og karpene luffer i ensomhet. Den ene har to tredjedeler av bassenget. Den andre har bare én. Men det betyr ikke at den ene har det bedre enn den andre. Den ene har bare mer av ensformigheten, mens den andre har mindre. Jeg tror ikke livet arter seg særlig ulikt for de to.

Fiskedammen bringer til torgs to velkjente påstander om den sosialdemokratiske velferdsstaten. For det første at den har blitt et to tredjedels samfunn. For det andre at alle har det helt likt og at velferdsstaten representerer en slags uniformering av livet. Dette er vanligvis påstander fra parter som står i mot hverandre. Elmgreen & Dragseth påstår dem i samme åndedrag, og viser oss dermed hvordan det kan ta seg ut når vi har to tanker i hodet samtidig. Ingen tvil om at det er stilig. Spørsmålet er om det er sant.

Et godt stykke arbeid i voks
Den vesle fiskedammen er plassert foran en trapp som leder opp til en dør der det står ADMINISTRASJON.Trappen springer rett ut i luften og mangelen på kontakt med «gølvet» understrekes ved at de nederste trapptrinnene er slått i stykker. Dette grepet er ikke stilig. Det er mulig man har vært så forelsket i trappetrinnene at man ikke har sett at bildet er overtydelig. Samtidig har bildet større sannhetsgehalt enn fiskedammen.

Velger man å gå inn døren som ligger i samme retning som fiskedammens ene tredjedel, altså til høyre, kommer man inn i en korridor der det ligger en naturtro voksdukke med ryggen til i en hvit sykeseng. Teknisk er dukken langt bedre utformet enn både Maihaugens steinalder- og jernaldermann, som ser ut som om de er laget av papp. Likevel kan man tenke seg at det er den samme mannen. Nå har han altså ikke noe skinn å skrubbe, og heller ingen blåsebelg, men en korridorseng å ligge i. Øynene på dukken er halvåpne, og de stirrer tomt inn i den hvite veggen.

På selve åpningen rusjet folk gjennom dette rommet i kø, og mange spurte med hviskende stemme om det var et levende menneske som lå der. For hvor nær kan man gå for å sjekke om pasienten er levende? Heldigvis for meg har jeg hatt småjobber i omsorgssektoren. Jeg vet derfor litt om hvordan man mest mulig effektivt skal nærme seg et sykt menneske med mest mulig respekt. Selvom jeg er en amatør i forhold til sykepleiere, som har flere års utdanning og praksis i omsorgens kunst, kunne jeg betrygge de andre om at det er ikke et levende menneske, bare er en naturtro dukke – rett og slett et godt stykke arbeid i voks.

Flyplasser, konsentrasjonsleire og hukommelsestap
Går man videre kommer man inn i et rom med en bag som snurrer rundt og rundt på et bagasjebånd. På bagasjelappen går det frem at bagen har flydd fra Bangkok til Bergen, mens eieren er fraværende. Øverst oppunder taket ser vi skyggen av en reisende som går fra A til B. Men jeg får ikke lyst til å rope: – Halloi, du! Er det du som har glemt bagen din?

Jeg vet ikke om Rolf Jacobsen har skrevet et dikt om flyplassers grusomme sirkelgang, men han kunne sikkert ha gjort det. I flyplassrommet blir jeg stående å snakke med en dame mens jeg forsøker å huske navnet på de antropologene eller hvem det nå var som påsto at flyplasser og konsentrasjonsleire har en rekke likhetstrekk, uten å komme på det. Damen og jeg blir enige om at det ikke er så lett å huske alt. I stedet blir vi enige om at Bergen Kunstforening fortjener Elmgreen & Dragset-sertifikatet fordi de mestrer å gjennomføre kunstnernes tilstedeværelse som festspillkunstnere på en fremragende måte. Institusjonen innfrir alle krav som stilles når det gjelder overflatenes finish.

Etterhvert som vi blir ferdige med å se på de glatte og kliniske overflatene og forundre oss over hvordan man egentlig har fått til denne mannen som bare går og går oppunder taket, innser vi at dette rommet er veis ende. Vi må snu.

Tomhetsvokterne
Tilbake ved fiskedammen, velger jeg dens venstre side, som er to tredjedeler stor. Fra den går man inn i et rom som ikke inneholder annet enn svartkledte vakter med røde armbånd som ser på deg. Det de vokter er tomme hvite vegger. Du går forbi og inn i det neste rommet, det innerste rom. Det er ikke særlig innholdsrikt: En tom strippestang med blinkende lyspærer og en kikkert av den typen man også finner øverst på Fløyen. Det koster en krone. Det er sagt at man kan kikke på regnskapsmedarbeideren, men for meg virker ikke kikkerten. Mer er det ikke å se, så jeg snur og går ut i rommet med alle vaktene. Jeg kjenner ansiktene på de fleste av dem fra før.

I utgangspunktet oppleves det som et minus. Men det er kanskje fordi jeg har fått vite at man egentlig ønsket seg en avtale med Aetat, slik at det var de arbeidsledige som voktet tomheten. De arbeidsledige kjenner jeg ikke, jeg er bare en av dem. Et eller annet gikk galt med Aetat. Jeg lurer på hva timelønnen egentlig ville vært for en arbeidsledig vakt på årets Festspillutstilling. Og jeg antar at beslutningen om la være å leie inn et profesjonelt vaktselskap ikke ene og alene ble tatt ut i fra kunstneriske vurderinger, men også økonomiske. Eller kanskje har man faktisk henvendt seg til for eksempel Securitas, og spurt om de kunne tenke seg å sponse kunsten med sin tilstedeværelse.

Omdømmereguleringens kunst
Sett at produksjonsteamet til Elmgreen & Dragset gjorde det. Ville Securitas ha sagt: – Javisst. Selvfølgelig! Vi stiller gjerne opp for kunsten! Hvordan vil dere ha oss? Kanskje. Men det er også sannsynlig at de ville hatt visse forbehold. For eksempel kunne de ment at måten vaktselskap er representert på i utstillingen verken er troverdig eller god for vaktselskapenes omdømme. – Vi vil fremstå slik vi vil fremstå. Og da kan vi ikke sitte stille på stoler langs veggene. Har dere ikke opplevd hvordan vaktselskapene opererer på Bergen Kunstmuseum? Prøv det. Forsøk å gå alene inn i et rom, og før du vet ordet av det står det en vakt der som bare sjekker for sikkerhets skyld. – Dét er en troverdig fremstilling av et vaktselskap, ville kanskje Securitas si. – Så om vi skal bidra til kunsten, må det være på måter som ikke skader vårt omdømme. Vårt omdømme er utrolig viktig for oss. Så ingen stillesitting på stoler langs veggene om vi skal være med. Vi vil forfølge og kontrollere publikum.

Rett skal være rett. Det er i grunnen ikke vaktene ved Bergen kunstmuseum jeg ikke trives med. Men oppdraget deres er av og til litt stressende. Det har mange ganger slått meg at de kunne jo ha fått i oppdrag å fortelle litt mer om kunstverkene på veggene når de først kommer etter meg. En to-tre års briefing av vaktene i kunstfaglig kompetanse kunne jo være en idé når kommunen skal utvikle nye anbudsreglement for kjøp av vakttjenester i det frie marked.

Kunstnerne som risikokapital
Hvem meldte seg så solidarisk som vakter til det tomme museumsrommet. Jo, kunstnerne selv, og det for egen risiko. – Halloisen, sier jeg til Cristian Bøen, – jasså, sitter du her og vokter? Jaja, smiler han, og så slår vi av en liten prat om løst og fast. Effekten hadde helt klart vært en annen om det var fremmede som satt der og stirret på meg. Å snakke med Christian Bøen er mindre ubehagelig enn å forholde seg til Bergen Kunstmuseums vakter, enskjønt det hjelper å slå av en prat med dem også.

Vokterne av The Welfare Show ble altså kunstnerne selv. Der sitter de, og de røde armbindene, som jeg først tenkte var feil – de skulle ha vært mer corporate style – blir plutselig ikke så irrelevante likevel. For de er knall røde og ordet VAKT er skrevet med sorte bokstaver. Stilen minner mer om hvordan radikale museumsvoktere utformer sine protestbannere. Og slik sitter de, lokale kunstnere og kunststudenter, fremstilt som radikale museumsvoktere av ingenting. Jeg vil sterkt motsette meg påstander om at dette er et rettferdig omdømme for kunstnere og kunststudenter i Bergen. Men de er lojale mot kunstverket, og gjør sin plikt.

Svinge seg litt i dansen
I rommet innenfor har vi altså et lite rom der man ikke får mer igjen for pengene, slik man kanskje har blitt lovet av en og annen borgermester. Det eneste alternativ Elmgreen & Dragset gir til den som vil gjøre noe konstruktivt ut av situasjonen er å svinge seg litt på strippestangen. Problemet er at det sitter en bråte radikale museumsvokterkunstnere utenfor som kan se meg. Så jeg forsøker å gå på en tilforlatelig måte ut igjen, nikker til Christian Bøen før jeg spør om det er kjedelig å sitte slik. Han innrømmer at de ikke vil sitte hele tiden. Det er først og fremst på åpningen at alle vekterstolene er fullbooket. Av og til er det tomt. – Kult, tenker jeg. Da skal jeg gå tilbake og svinge meg litt i smug en torsdag morgen.

Utstillingens gullkorn
Så forlater jeg Elmgreen & Dragsets univers. Og siden det er festspillåpning, er et av byens beste rom for en offentlig samtale, nemlig Landmark, stengt. Bak lukkede dører sitter institusjonsledelsen, festspilldirektørens vikar, byrådspolitikerne og en og annen næringslivsrepresentant. Alle spiser sammen med Elmgreen & Dragset og Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon og Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessse Mette Marit. På menyen har vi dagens fra Bergen kretsfengsel: Potet og kjøttkaker.

Derfor har jeg kun to alternativer. Jeg kan gå ut i det øsende regnværet. Eller inn i Bergen Kunstforenings andre utstillingsarena, nemlig Galleri No.5. Der har Elmgreen & Dragset stilt ut nok en kunstner, nemlig Danh Vo. Han har fått betydelig større frihet enn kunstnerne fra Bergen. Den har han utnyttet på følgende vis: På den ene veggen har han hengt opp et stort fotografi av sine foreldre som endelig etter en lang ferd fra Vietnam ble forvandlet til turister i Hollywood. På den andre siden har han slått opp ulike brev og forordninger han har mottatt fra den danske stat og andre autoritetsinstitusjoner. Det første brev er sendt fra Københavns Politi. Der kan vi lese at Trung Ky-Danh Rosaco er inkalt til avsoning av noe som danskene kaller forvandlingsstraff. Etterhvert som vi leser brev og dokumentasjon forstår vi at soningen skjer gjennom ulike institusjoner.

Dette er gullkornet i årets festspillutstilling, og dersom Maihaugen har økonomi til det, bør de se på muligheten for å få dette svært dyrekjøpte kunstverket oversatt til norske forhold, slik at minoritetsspørsmål blir dekket på en fremragende måte i utstillingen Langsomt ble landet vårt eget. Såkorn må de finne et annet sted.

Konge for en dag
Når jeg vil ut av No. 5. er jeg stengt inne. Vakter hindrer meg i å gå ut, for nå skal de fengslede på Landmark løslates. Det er stille i det folkerike inngangspartiet når representantene for de nevnte institusjoner forlater åstedet. Til slutt kommer altså de kongelige. Jeg blir så glad og ivrig når de kommer ut. I det øyeblikket jeg ser Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessse Mette Marit, som jo har blitt forvandlet hun også, innser jeg at hun jo ikke lenger har lov til å ta seg en real fest i ny og ne. Hvilken straff. Takk og pris for at det ikke er meg. Nå venter jeg bare på at hun skal se meg, og at Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon skal se meg. Og at de skal hilse. Men det skjer ikke. Jeg føler meg som når jeg forsøker å vinke til en gammel venn som strener forbi på den andre siden av gaten. Jeg er sikker på at kronprinsparet føler meg, og de andre, som en slags vegg. Når de kongelige gir tegn til å gå, tar et par publikummere mot til seg og roper: – Ha det fint, da! Lykke på ferden. Og så ler alle litt av seg selv. Dette får meg til å huske på at Michail Bachtin røkte opp sitt eget arbeide om den tyske bildungsromanen på 17- og 18-hundretallet fordi han manglet sigarettpapir.

Where do you want to go today?
Åpningen er over, men jeg er invitert til et kveldsarrangement på Landmark. Det koster 100 kroner i inngang, men på billetten får man to enheter alkohol. Jeg forstår hvorfor det alkoholdrevne kulturliv tvinges på meg. Landmark er fortreffelig som arena for offentlig samtale, men det skal vanskelig gjøres å selge nok øl for å holde stedet i live. Så øl må Landmark bare pushe på meg. Problemet er at akkurat i kveld har jeg ikke lyst til å gå. Saken er at jeg er lei av måten Elmgreen & Dragset snakker om velferdsstaten på. Jeg tror jeg har hørt det før fra samtlige av de politiske partiene i Norge, en bråte med folk fra kunst- og kulturlivet, men ikke minst fra den rystede pekefingeren til Jon Alvheim. Nå skal den pensjoneres, og den kan godt sendes sammen med hele utstillingen til Maihaugen som et verneverdig monument over noe vi ikke driver med lengre.

– Møkkautstilling freser jeg til den kloke Sissel Lillebostad, som forteller meg at jeg må verne dette kunstverket mot mine egne fordommer. Gå i dialog, sier hun. Ja ja ja, jeg skal prøve, sier jeg, men nå gidder jeg ikke mer. Jeg har lyst til å gjøre noe annet. Jeg vil tilbake til det konseptuelle kunstverket The rfc 1149 event fra 28. april 2001. Jeg liker nemlig ikke karper. Jeg liker brevduer.

Bachtin, Michaeil: Rabelais och skrattets historia, s.7. Anthropos forlag, (1965) 1986

Comments (24)