Utvidet støtte til gallerier

En ny reisestøtteordning for norske gallerier er utvidet til å omfatte uavhengige og kunstnerdrevne visningssteder. Samtidig er støtteordninger til kunstnere betydelig redusert.

Katya García-Antón. Foto: OCA / Magne Risnes.
Direktør for Office for Contemporary Art, Katya García-Antón. Foto: OCA / Magne Risnes.

De siste årene har det vært en betydelig dreining av støtten Office for Contemporary Art (OCA) har til rådighet i sitt arbeid for internasjonalisering av den norske kunstscenen. Institusjonen har fått stadig mindre midler til kunstnere og kuratorer. Samtidig lanseres en ny, raus støtteordning til gallerier og uavhengige visningssteder.

I dag, 15. september inviterer OCA til informasjonsmøte om den nye støtteordningen som kalles International Support for Galleries and Independent Exhibition Spaces (ISGIES). Den er ment å skulle stimulere norske gallerier og uavhengige visningssteder til å delta på kunstmesser og temporære utstillingsarenaer i utlandet. Støtteordningen skal kunne dekke utgifter som messe- eller visningsavgifter, transport, forsikring og informasjonsmateriell.

I en stortingsmelding i 2013 fremla den rødgrønne regjeringen et forslag om å innføre en reisestøtteordning for gallerier. Den gang besto forslaget i å styrke en eksisterende, men svært beskjeden galleristøtteordning administrert av Utenriksdepartementet, og samtidig flytte midlene og administrasjonen av dem over til OCA. Støtteordningen som nå etableres, bygger på en bevilgning i statsbudsjettet for 2015, hvor den blå regjeringen lanserte en liknende støtteordning «for utenlandssatsing for kunstgalleri» på 3 millioner kroner, forvaltet av OCA. Disse midlene kom riktignok ikke over utenriksbudsjettet som i den forrige regjeringens forslag, men over kulturbudsjettet.

Fått OCA-støtte: MIT List Visual Arts Center, Massachusetts, USA for utstilling med Lina Viste Grønli.
Fått OCA-støtte: MIT List Visual Arts Center, Massachusetts, USA for utstilling med Lina Viste Grønli.

At den nye reisestøtten også omfatter uavhengige og kunstnerdrevne visningssteder, er imidlertid OCAs fortjeneste. Fra Kulturdepartementets side var ordningen opprinnelig spesifikt tiltenkt kommersielle gallerier, både for å fremme disse gallerienes internasjonale arbeid og for å oppmuntre gallerier i utlandet til å etablere seg i Norge, opplyser OCAs direktør, Katya García-Antón.

– I diskusjonen med Kulturdepartementet tok vi til orde for at det også ville være viktig å inkludere uavhengige eller kunstnerdrevne visningssteder. Norge er så heldig å ha en av Europas mest aktive kunstnerdrevne scener – med stimulerende visningssteder hvor yngre kunstnere kan prøve ut nye ideer, sier García-Antón til Kunstkritikk.

– Denne støtten vil kunne hjelpe uavhengige eller kunstnerdrevne visningssteder – på lik linje med kommersielle gallerier – med å styrke sin posisjon internasjonalt. Noen av dem er i stadig større grad involvert i globale nettverk, og deler visningssrom og prosjekter med kolleger i utlandet. Kanskje vil noen av dem, som en følge av internasjonal erfaring, bestemme seg for å bli kommersielle gallerister. For kunstnere basert i Norge vil det kunne bety større muligheter for representasjon både her hjemme og globalt. Alt i alt vil kvalitetskunstmesser og andre prestisjefylte temporære arenaer kunne tilby sterk internasjonal synlighet for alle disse visningsstedenes aktiviteter.

Fått OCA-støtte: Marte Eknæs, for utstillingen Chronic Tableau, What Pipeline, Detroit, USA.
Fått OCA-støtte: Marte Eknæs, for utstillingen Chronic Tableau, What Pipeline, Detroit, USA.

García-Antón legger til at hun mener at det å ha uavhengige visningssteder til stede på internasjonale arenaer med høy synlighet, slik som kunstmesser, vil kunne gi en merkbar økning av bevisstheten i alle deler av det internasjonale kunstmiljøet – fra gallerier og samlere til kuratorer og kritikere – om den innovative scenen i Norge og relevansen av å inkludere dem i internasjonale samlinger, både offentlige og private, og representere dem i internasjonale gallerier.

Men samtidig som OCA i år har fått midler til en helt ny ordning for gallerier, har en rekke av de eksisterende støtteordningene for kunstnere som OCA administrerer vært gjenstand for betydelige kutt. Siden regjeringsskiftet har overføringene fra Utenriksdepartementet til OCA vært utsatt for årlige nedskjæringer. Disse overføringene, som er øremerket internasjonal reisestøtte, frie prosjektmidler og residenser til norske kunstnere og kuratorer, er totalt redusert med rundt 35 % i budsjettene for 2015 og 2016, sammenliknet med bevilgningene OCA disponerte i 2012. Den nye galleristøtten ISGIES på 3 millioner har et budsjett som nesten tilsvarer den samlede UD-støtten, som etter kuttene de siste årene har et budsjett på til sammen ca. 3, 7 millioner kroner i året.

Fått OCA-støtte: Mattias Cantzler, for soloutstillingen 2,45 på Galleri 54 under GIBCA Extended, Göteborg.
Fått OCA-støtte: Mattias Cantzler, for soloutstillingen 2,45 på Galleri 54 under GIBCA Extended, Göteborg.

På spørsmål om hun ser noen sammenheng mellom nedskjæringene og den nye ordningen, svarer García-Antón at de ikke har fått noen informasjon fra myndighetene om at det skulle være noen forbindelse mellom de internasjonale støtteordningene finansiert av Utenriksdepartementet, og den nye støtten finansiert av Kulturdepartementet.

– For vår del tror vi på viktigheten av å ha en sterk tilstedeværelse internasjonalt på den institusjonelle og ikke-kommersielle siden, men også på den kommersielle siden, og følgelig ønsker vi oss generelt kraftfulle støtteordninger, for å kunne gjennomføre vårt oppdrag med å styrke det norske kunstmiljøet internasjonalt, sier Katya García-Antón.

Diskussion