Temporær kunst i byrommet

I sommer preges trønderstaden av ni kunstinngrep i det offentlige rom.

I sommer preges trønderstaden av ni kunstinngrep i det offentlige rom.

Generator er et temporært kunstprosjekt i Trondheim som startet 9.juni og pågår til 30.september. Målet er å undersøke alternative strategier for kunst i det offentlige rom, samt å vise hvordan kunst kan bidra i viktige diskusjoner og prosesser i samfunnet. – Vi vil utfordre den tradisjonelle utsmykningspraksisen, men samtidig utvide den, sier prosjektleder Per Formo. Prosjektet er et samarbeid mellom TSSK (Trøndelag Senter for Samtidskunst) og Trondheim kommune, og består av til sammen ni ulike prosjekter, med kunstnere fra inn- og utland. Kunstprosjektene varierer i omfang og karakter, men kan alle sies å være utpreget temporære. Stedet og rommet, samt kunstens forhold til publikum blir sentralt for flere av kunstnerne.

Jan de Gier og Vigdis Haugtrø, Husly, 2007.

Enkelte prosjekter, som Husly av Jan de Gier og Vigdis Haugtrø, og den japanske kunstneren Tadashi Kawamatas trehytter i trærne ved Vår Frues Kirke, er fysiske installasjoner som blir stående i prosjektperioden. Kawamata arbeider nesten alltid med tre som materiale (ofte gjenbruksmaterialer), og han involverer nesten alltid grupper med studenter i utformingen og byggingen av sine prosjekter. Trehyttene i Trondheim er realisert i samarbeid med arkitektstudenter ved NTNU. Husly kan på sin side sies å være et praktisk konseptuelt kunstarbeid, som innebærer oppsettingen av en billig bolig sentralt i Trondheim. Planleggingen begynte i januar i år. Prosjektet kan sees som en reaksjon på boligmarkedets standarder og estetikk, og er i stor grad basert på resirkulerte materialer og økologiske løsninger. Kunstnerne skal teste ut huset i løpet av sommeren, og inviterer publikum til å komme på besøk. I september flyttes huset til det økologiske forsøksområdet Svartlamoen i Trondheim, hvor det vil brukes som bolig av Vigdis Haugtrø.

Flere av de andre prosjektene i Generator tar form av midlertidige intervensjoner, workshops og debatter. I prosjektet Fanism samarbeider eksempelvis den tyske kunstneren Katya Sander med Rosenborg Ballklubb RBK og deres supportere, «Kjernen», om en rekke intervensjoner ved Lerkendal Stadion i forbindelse med Rosenborgs hjemmekamper. Kunstnergruppen New Meaning deltar med workshops i dialogforståelse for nyankomne innvandrere i Trondheim. Arkitekt og billedkunstner Apolonija Sustersic fra Holland går også inn i samfunnsdebatten, ved å invitere til diskusjoner om hvordan våre byrom og nærmiljø skal utformes. Sistnevnte foregår humoristisk nok (men ikke uten brodd) i en gigantisk sandkasse ved Pirterminalen.

Frøydis Lindén, Hvor kommer du fra?, 2007

Frøydis Lindéns skulpturinstallasjon Hvor kommer du fra? har et mer nostalgisk preg enn de ovenfor nevnte prosjektene. Den består av tjue minneobjekter laget av kafégjester i Trondheim som ble bedt om å lage en liten leirefigur som et bilde på hjemstedet. Disse figurene er i etterkant støpt i hvit porselen av kunstneren og plassert ut på tjue vidt forskjellige steder i byen. De små og sårbare porselensobjektene i byens ytterkanter gir en nokså annen følelse enn storskala bronsestatuer av mektige menn som ofte preger byrommene.

Se nettsiden til Generator for mer informasjon om kunstnerne, aktuelle kunstvandringer og åpne diskusjoner, samt andre hendelser i løpet av sommeren.

Comments