Alla artiklar av Johannes Björk

Bleka lågor

Grupputställningen Ingen rök utan eld. Shout Fire! på Röda Sten i Göteborg fungerar bäst när verken inrättar ett visst avstånd till curatorns aktivistiska ambitioner.

Bortom skulden

Offer och martyrer på Göteborgs konsthall försöker blottlägga det samtida skuldkomplexets villkor. Den lyckas bäst när den bibehåller en tystnad inför det kritiska projektet.

Nyligen publicerat

Revolutionsdans?

I sin första stora presentation i Sverige bjuder den schweiziska duon Renate Lorenz & Pauline Boudry på en upprorisk mix av baklängesdans, balett och butoh.

Out-of-office

Marie Bovos beskjedne akvareller og fotografier anmoder oss om å leve etter solens syklus heller enn nyhetsstrømmens, algoritmenes og finansmarkedenes rytmer.