Samarbeid mellom Tate og NTNU

Tate Modern i London har nylig inngått et samarbeid med Fakultet for arkitektur og billedkunst ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim. Prosjektet skal presenteres i London i 2011.

Tate Modern i London har nylig inngått et samarbeid med Fakultet for arkitektur og billedkunst ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim. Prosjektet skal presenteres i London i 2011.

Marko Daniel, TATE Modern og Fredrik Shetelig, NTNU. Foto: Kenneth Stoltz/NTNU

Trepaviljongen Space for thought, bygd av arkitekt- og kunststudenter ved NTNU til kulturfestivalen UKA i fjor høst, utgjorde de fysiske rammene for møtet 14. april hvor representanter for de to institusjonene presenterte sitt prosjekt, med tittelen Topology at the TATE. Det ble holdt korte innlegg av kurator Marko Daniel fra Tate Modern, filosof, medieaktivist og -teoretiker Franco Berardi, kunstner og professor Jean Matthee, samt arkitekturprofessorene Fredrik Lund og Fredrik Shetelig fra NTNU.

Kunstakademiet i Trondheim, som ligger under Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU, har gjennom en årrekke tiltrukket seg internasjonale kunstnere og læringskrefter, eksempelvis Simon Harvey, Florian Schneider og Jean Matthee. Matthee har vært gjestelærer ved Kunstakademiet de siste årene, og initierte samarbeidet med Tate Modern for litt over et år siden. NTNU er foreløpig enesponsor for prosjektet, som blant annet vil invitere til å utforske topologibegrepet gjennom teori og praksis, knyttet til den forestående utvidelsen av Tate Modern i 2012.

Topologi er opprinnelig et matematisk begrep, lansert ved begynnelsen av 1900-tallet som en generell teori om geometrisk rom, men har siden inspirert en rekke filosofer og kunstnere som blant annet Bruno Latour, Manuel deLanda, Peter Sloterdjik og Olafur Eliasson til å utforske rommets fysiske, mentale og/eller virtuelle aspekter.

En av hovedutfordringene for Tate Modern var i følge Daniel hvordan de skal kunne møte behov knyttet til framtidens hittil ukjente kunstpraksiser og publikumsroller. Topologiprosjektet sees som en anledning til å utforske kunstens og museets samfunnsrolle – i Daniels ord – som et rom for diskusjon og deltagelse, et rom for møter og opplevelser, så vel som et rom for kunnskaps- og subjektdannelse. Innlederne på møtet i Trondheim fremhevet viktigheten av å skape en felles plattform for kunnskapsutveksling og -produksjon mellom de to institusjonene.

Samarbeidet skal helt konkret munne ut i en seks måneders lang periode med events og gjesteforelesninger ved Tate Modern i 2011. Prosjektet vil bli knyttet opp mot tverrfaglige aktiviteter ved NTNU, blant annet et felles masteremne for kunst- og arkitektstudentene med topologi som tema.

Diskussion