Open call til Den Danske Pavillon

Statens Kunstfond ændrer procedure. Kunstnere kan nu ansøge om at repræsentere Danmark på Venedigbiennalen 2021.

Elmgreen & Dragset, The Collectors, Den Danske Pavilion og Den Nordiske Pavillon, Venedigbienalen, 2009. Courtesy the Danish and the Nordic pavilions and the artists.

I en pressemeddelelse fra i dag meddeler Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst en ændring i proceduren for udvælgelsen af kunstnere til Den Danske Pavillon på Venedigbiennalen. Nu kan «professionelle billedkunstnere med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene» indsende et udstillingsforslag til realisering på den næste biennale i 2021.

Det har i en længere periode været udvalget selv, der på baggrund af medlemmernes egne kundskaber udpeger den eller de kunstnere og kuratorer, der repræsenterer Danmark på biennalen. Men næste gang bliver det anderledes: Ud fra de indsendte forslag vil udvalget invitere 2-3 kunstnere til at videreudvikle deres forslag til et egentligt projektforslag i samarbejde med en kurator og med Slots- og Kulturstyrelsen til rådighed for rådgivning. Herefter vil de udvalgte kunstnere præsentere deres forslag på et udvalgsmøde, hvorefter udvalget i maj 2020 træffer den endelige beslutning om, hvilket projekt, der skal realiseres. 

Forperson for Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg Lisette Vind Ebbesen siger i pressemeddelelsen: «Vi håber på at se en masse idéforslag, både fra de mere etablerede billedkunstnere, der allerede har markeret sig internationalt og fra det yngre vækstlag. For tiden bobler den danske kunstscene af talent, soloudstillinger med substans og spændende nye initiativer. Vi vil kigge efter en kunstner, der har et vedkommende projekt, som kan forundre og skabe en samtale omkring sig.»

Det er udelukkende professionelle billedkunstnere, der kan ansøge med et projekt til biennalen, enten individuelt eller som kollektiv. Ideforslaget skal indeholde et bud på, hvilken kurator man ønsker tilknyttet projektet, men kuratorer kan altså ikke selv ansøge med et projekt, sådan som man eksempelvis har gjort det i andre lande, såsom Nederlandene og Frankrig. 

Der er stor forskel på, hvilken type proces, der går forud for udpegningen af kunstnere til de nationale pavilloner i de forskellige lande. I Den Nordiske Pavillon udpeges kunstnere på skift af de tre nordiske lande, Finland, Norge og Sverige, der deler pavillon – sidste gang af direktør på Kiasma i Helsinki Leevi Haapala og kurator på samme museum Pia Oksanen – mens Rusland udpeger en kurator, der i en årrække arrangerer pavillonen til både kunst- og arkitekturbiennalen – pt. Semyon Mikhailovsky, der har siddet på jobbet siden 2016. New Zealand er et blandt flere lande, der ligesom Danmark nu gør det, sender et open call ud. Ansøgningsfristen er 17. december i år.

Diskussion