Offentlighet i Bergen

Billedkunstner og kunststipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, Tone Hansen, presenterte onsdag 29.11. 06 boken What does Public Mean? Art as Participant in the Public Arena.

Billedkunstner og kunststipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, Tone Hansen, presenterte onsdag 29.11. 06 boken What does Public Mean? Art as Participant in the Public Arena. Presentasjonen fant sted på årets siste Faglig Forum i BKFH – Bildende kunstneres forening Hordaland

Hansen har sammen med UKS-leder Eivind Slettemeås redigert boken, som er publisert på engelsk. Forlaget er Torpedo Press, som springer ut av kunstbokhandelen Torpedo i Oslo.

Boken er en del av Hansens stipendiatarbeid og inneholder bidrag fra Marianne Heier (Oslo), Gediminas and Nomeda Urbonas (Vilnius), Stian Grøgaard (Oslo), Peio Aguirre and Leire Vergara (San Sebastian/ Bilbao), Tone Hansen (Oslo), Cornelia Sollfrank (Hamburg), Gardar Eide Einarsson (New York), og Ina Blom (Oslo).

Presentasjonen i Bergen ble noe amputert på grunn av tekniske problemer, men avfødte like fullt en rekke interressante problemstillinger knyttet til kunstens plass i det offentlige rom og til hvilken rolle kunstnerne kan spille i offentligheten.

Det var særlig spennende å se hvordan Hansens prosjekt korresponderer direkte med tematikken i BKFHs egen publikasjon Kunstjournalen – B-Post
Denne ble lansert under B-Open, og har undertittelen Politisk? Kunstens roller i offentligheten.[1]

Etter presentasjonen slo det undertegnede hvordan både kunststipendiat Tone Hansen og kunststipendiat Per Gunnar Tverrbakk med plakatprosjektet HVOR OG HVORDAN KAN MAN DISKUTERE OSLOS ESTETISKE FORANDRING?, som Tverrbakk og Hansen presenterte på et seminar finansiert av utsmykkingsfondet i Oslo tidligere i høst, griper tak i de samme problemstillinger som ble drøftet ganske inngående i Bergen våren, sommeren og høsten 2005, ikke bare i kunstoffentligheten, men også hos byens medieaktører som Bergens Tidende (BT) og Bergensavisen (BA).

Den offentlige samtalen i Bergen fant sted i forbindelse med arbeidet for å få bystyret i Bergen til å avlyse reklamefinansiering av bymøbler, noe bystyret til slutt valgte å gjøre. Dette har medført at selskapet Clear Channel har varslet søksmål mot Bergen kommune, med et erstatningskrav på 50 millioner kroner. Det nye spørsmålet for Bergens del er hvorvidt politikerne kommer til å inngå et hemmelig forlik, i stedet for å la denne prinsippielle saken prøves i det norske rettssystem.

Kunststipendiatene fra Oslo ser ut til å ha valgt å ikke trekke noen paraleller til hendelsene i Bergen, der ikke bare kunstnere var engasjerte, men også helt andre grupper – fra prester, anarkister til representanter for næringslivet. Dette til tross for at nettopp avisinnlegg, kronikker, underskriftslister og mindre kunstaksjoner av ulik form var viktig for å få frem argumentene i denne saken. Særlig var kronikken og engasjementet til Anne-Kathrine Vabø og Karianne Drangsland ved senter for Byøkologi en viktig og igangsettende faktor.

Vabø og Drangslands kronikk Byrom til salgs sto på trykk i BT 7.april 2005. Forfatterne referer allerede da eksplisitt til hvilke beslutninger bystyret i Oslo har tatt. Hansen og Tverrbakks kronikk Byrådet som gateselger sto på trykk i Aftenposten 20.oktober 2006, og bærer ingen referanse til hendelsene i Bergen.

[1] For ordens skyld må det nevnes at undertegnede har en artikkel i publikasjonen Kunstjournalen – B-Post.

Comments (10)