Morgenbladet om kunstnerlønn

Dagens utgave av Morgenbladet diskuterer garantiinntekten og Løkenutvalgets innstilling.

Dagens utgave av Morgenbladet diskuterer garantiinntekten og Løkenutvalgets innstilling.

– Debatten om kunstnerlønn og garantiinntekter er for mye preget av myter, sier daglig leder i Norske Billedkunstnere, Gjert Gjertsen, som stiller seg kritisk til Løken-utvalgets vurdering av støtteordningene på kulturfeltet. En av utvalgets anbefalinger var en «utfasing» av garantiinntekten (GI). Billedkunstnerne er de som er klart sterkest representert blant mottagerne av GI, men det var ingen representanter fra billedkunstnerne i utvalget. Gjertsen mistenker at det dreier seg om et politisk bestillingsverk.
Les artikkelen her >>

I samme avis foreslår leder i kunstprosjektet herStay, Monica Emilie Herstad, at det innføres Kunstnerlønn til alle kunstnere.

Oppslagene er de første i Morgenbladets sommerserie om kunstnerøkonomi i anledning den store levekårsundersøkelsen for kunstnere som er ventet om få dager.

Comments (2)