– Min oppgave er å gi denne institusjonen en tydelig retning

Jonas Ekeberg går fra stillingen som sjefredaktør for Kunstkritikk til kunstnerisk leder for det nye Fotografihuset i Oslo.

«Trelett» fra Atelier Oslo. Vinnerforslaget er et samarbeid med Lund Hagem Arkitekter, Bollinger Grohmann Ingeniører og ATSITE. Illustrasjon: Atelier Oslo.

Jonas Ekeberg går fra stillingen som sjefredaktør i Kunstkritikk til kunstnerisk leder for det nye Fotografihuset på Sukkerbiten i Oslo. – Fotografihuset er resultatet av mange privatpersoner og organisasjoner som har gått sammen og tatt initiativ til å skape en ny institusjon, sier Ekeberg til Kunstkritikk. – Min oppgave er å finne en kjerne i alle disse ambisjonene, bidra til å artikulere en skarp og tydelig kunstnerisk profil, og gi denne institusjonen en tydelig retning.

Fotografihuset skal etter planen åpne for publikum i 2023. Daglig leder, Erling Johansen, planlegger dessuten å bruke området til fotorelaterte prosjekter og aktiviteter allerede i 2020, et program Ekeberg også får ansvar for. – I tillegg skal vi lage uteservering og konserter i tradisjonell Sukkerbiten-ånd, sier Johansen til Kunstkritikk.

Ekeberg tiltrer som kunstnerisk leder i februar 2020. Hans ambisjon er å vise fotografi på et høyt internasjonalt nivå, både kunst- og dokumentarfoto, og historisk fotografi, i tillegg til å ha et grensesnitt mot ny teknologi.

Fra kunstfeltet i Oslo har det nye Fotografihuset imidlertid møtt noe kritikk. Blant annet skrev Nina Strand, redaktør for tidsskriftet Objektiv, i Dagbladet den 23. juli, at husets kunstneriske profil er uklar, og at det vil konkurrere med eksisterende institusjoner som Fotogalleriet og Preus museum.

– Hun har jo delvis rett, sier Ekeberg, – profilen har vært uklar og i støpeskjeen. Når det gjelder konkurranse med Fotogalleriet og Preus ser jeg ikke problemet. Et mangfold av institusjoner er en fordel og ikke et problem. Når det er sagt, vil Fotografihuset skille seg tydelig fra begge disse institusjonene. Vi vil ikke ha noen samling, slik Preus har, og vi vil ha et større fokus på etablerte fotografer og historisk fotografi enn hva Fotogalleriet har. Forøvrig håper jeg vi kan samarbeide med begge.

Bruken av Sukkerbiten i Oslo har lenge vært diskutert, men den 26. september i år vant kontoret Atelier Oslo den internasjonale arkitektkonkurransen med forslaget Trelett. Et prosjekt som ifølge juryen lykkes «med å definere et åpent, inviterende rekreasjonsareal, der byens befolkning inviteres inn til et stort åpent rom, som trapper seg ned til sjøen på hele sørsiden i et lekent, variert og universelt utformet trappelandskap». Likevel er det knyttet noe spenning til byrådserklæringen som legges frem den 23. oktober, og hvorvidt det nye byrådet vil foreslå en omregulering av området.

Jonas Ekeberg er utdannet fotograf ved Statens høgskole for kunsthåndverk og design, Bergen (1993) og Högskolan för fotografi och film i Gøteborg (1997). Han har vært redaktør for Kunstkritikk i to perioder, fra 2009 til 2013 og fra 2015 til 2019. I tillegg har han vært direktør ved Preus Museum – det nasjonale museet for fotografi, hovedkurator for Momentum i Moss (2000) og kurator på Office for Contemporary Art Norway (OCA).

Jonas Ekeberg, påtroppende kunstnerisk leder for Fotografihuset i Oslo.

Diskussion