Millioner til kunstarenaer

Norsk kulturråd gir 10,6 millioner kroner i flerårige tilskudd for å videreutvikle og styrke 13 kunstarenaer over hele landet.

Norsk kulturråd gir 10,6 millioner kroner i flerårige tilskudd for å videreutvikle og styrke 13 kunstarenaer over hele landet.

I følge en artikkel på NRK.no gir Norsk kulturråd 10,6 millioner kroner i flerårige tilskudd for å videreutvikle og styrke 13 kunstarenaer over hele landet. Tilskuddene skal gi arenaer innenfor billedkunst, scenekunst, musikk og cross-over utenfor de etablerte institusjonene som gir større forutsigbarhet og langsiktighet.

Millioner til kunstarenaer, NRK.no, 14.06.06

Diskussion