Kunstkritikk følger kunststipendiatene

Kunstkritikk.no vil følge kunstnerne som etter hvert vil gjøre seg ferdig med landets høyeste utdanning innen kunst.

Den første som presenterer sitt arbeid etter tre års fordypning og
utvikling av kunstnerisk kompetanse på høyt internasjonalt nivå, er
koreografen Per Roar Thorsnes. Kunstkritikk.no har bedt
BTs anmelder Melanie Fieldseth skrive om trilogien.


Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er blant de første i sitt slag i Europa, og
er en parallell til forskerutdanningene organisert som
doktorgrads-programmer. Per Roar Thorsnes forskningsprosjekt har tittelen Liv og død: Koreografi i det flermediale rom og presenteres som en trilogi der del en har tittelen en sang til martin, del to en øvelse for dødelige, mens del tre heter en uavsluttet historie. For mer informasjon om ordningen med
kunststipendiater, se www.kunststipendiat.no, eller les Melanie Fieldseths anmeldelse på kunstkritikk.no

Diskussion