Hva vil Nasjonalmuseet?

Debatten omkring Nasjonalmuseet og Sune Nordgren er ikke over. I et debattinnlegg i gårsdagens utgave av Aftenposten ber kunsthistoriker Steinar Gjessing om en redegjørelse om museets målsetting og langsiktige strategi fra museets styre.

Debatten omkring Nasjonalmuseet og Sune Nordgren er ikke over. I et debattinnlegg i gårsdagens utgave av Aftenposten ber kunsthistoriker Steinar Gjessing om en redegjørelse om museets målsetting og langsiktige strategi fra museets styre.

«For å rydde vekk enhver tvil om at det kanskje ikke foreligger noe presist begrep om hva oppgaven gjelder, ville det være fint om museets styre (direktøren tør jeg ikke lenger håpe på) omsider kunne komme på banen med en forpliktende og substansiell redegjørelse om hva som er museets konkrete målsetting og langsiktige strategi. Det dreier seg om intet mindre enn Nasjonalmuseets identitet og integritet, dets faglige basis og samfunnsmessige funksjon.»
Hva vil Nasjonalmuseet?, Steinar Gjessing, Aftenposten, 7/3 2006

Comments (2)