Elmgreen og Dragset kuratorer for både den danske og den nordiske paviljongen i Venezia

følge en pressemelding fra OCA i dag er kunstnerparet Michael Elmgreen & Ingar Dragset utnevnt som kuratorer for både den danske og den nordiske paviljongen i Venezia i 2009.

I følge en pressemelding fra OCA i dag er kunstnerparet Michael Elmgreen & Ingar Dragset utnevnt som kuratorer for både den danske og den nordiske paviljongen i Venezia i 2009. Samarbeidet er det første i paviljongenes historie.

I følge pressemeldingen er intensjonen å tone ned den nasjonale representasjonen og heller fremheve et flernasjonalt «naboskap». Som utgangspunkt for samarbeidet forestiller kunstnerne seg de to paviljongene som et felles territorium. De to kunstnerne skal kuratere en sammenhengende utstilling som inkorporerer to fiktive individuelle hjem, som overskrider paviljongene som utstillingsplattformer og dermed underminerer deres funksjon ved å beskjeftige seg med spørsmål og ideer av sosio-kulturell, seksuell og spirituell karakter.

Fra pressemeldingen:
Valget av Elmgreen & Dragset som kuratorer/kunstnere impliserer i tillegg et forsøk på å etablere et felles rom hvor man ser paviljongene som en allegori bestående av to beslektede, men unike fiktive fortellinger. Gjennom dette vil de vise frem, og stille opp det spesielle, det personlige ” mikrokosmoset ” mot Veneziabiennalens tiltagende spektakulære uttrykk, nettopp for å avdekke den glidende overgangen mellom det private og det offentlige.

Den danske og den nordiske paviljongen, som er plassert ved siden av hverandre på Giardini-området, vil føres sammen i et territorielt, fysisk og konseptuelt slektskap gjennom en undersøkelse av ulike psykologiske strukturer som henspiller på hengivenhet, begjær, kulturelle ambisjoner, kjedsomhet og forfengelighet. Kunstnerne Elmgreen & Dragset vil gjennom sitt kuratoriske arbeid, kunstneriske mandat og sin research, ha regi over prosjektet ved å invitere internasjonale kunstnere, og innlemme kunstverk og historiske artefakter ” uten geografiske eller historiske begrensninger.

Michael Elmgreen (f. 1961, København) og Ingar Dragset (f. 1969, Trondheim) bor og arbeider i Berlin og har samarbeidet siden 1995. Gjennom det siste tiåret har de vist sine arbeider på en rekke visningssteder, blant annet Tate Modern, Serpentine Gallery, MCA Chicago, New Museum, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Hamburger Bahnhof, MMK Frankfurt, Louisiana Museum, Moderna Museet, Bergen Kunsthall og Kunsthalle Zürich.

Den Nordiske Biennalekomitéen består av Marketta Seppälä, direktør for Frame i Helsinki, Ann-Sofi Noring, leder for kunst og formidling, Moderna Museet, Stockholm og Marta Kuzma, direktør for Office for Contemporary Art i Oslo, som også fungerer som kommisær for den nordiske paviljongen i 2009. Kunstrådet i Danmark sitt internasjonale billedkunstutvalg består av fem medlemmer, med Christine Buhl Andersen som leder. Samarbeidet mellom den danske og den norske paviljongen i anledning Veneziabiennalen 2009 koordineres mellom Office for Contemporary Art Norway (OCA) og Kunstrådet i Danmark.

Comments (6)