Ser spesialisering som et av vår tids problemer

Påtroppende direktør ved Moderna Museet i Stockholm, Daniel Birnbaum, uttaler i et intervju at han ønsker å bidra til å bryte ned skillene mellom kunst, litteratur og filosofi.

I et intervju i The Art Newspaper, hvor han uttaler seg om sine planer som påtroppende direktør ved Moderna Museet i Stockholm, sier Daniel Birnbaum at han anser spesialisering for å være et av vår tids problemer.

Påtroppende direktør for Moderna Museet, Daniel Birnbaum. Foto: Moderna Museet.

– Det er mange kunstnere som arbeider innenfor ulike felter. Et stort museum som Moderna Museet kan rive ned veggene mellom kunst og litteratur, for eksempel, og jeg vil forsøke å gjøre slike ting, sier Birnbaum i intervjuet.

På spørsmål om hva slags utstillinger han mer konkret planlegger, svarer Birnbaum at det er tanker om en utstilling som kombinerer performance og maleri. Han nevner også at det i 2011 er førti år siden Situasjonistisk Internasjonale hadde sin femte konferanse i Gøteborg, og at han ser det som en god anledning til å se nærmere på arven etter dem.

Birnbaum, som siden 2001 har vært direktør for Städelschule i Frankfurt, sier at han godt kunne tenke seg å vise mer tysk kunst, men at han også er opptatt av å gjøre museet mindre eurosentrisk.

– I likhet med nesten alle store europeiske museer er Moderna eurosentrisk. Vi vet alle at det er viktige kunstnere i Kina, India og Midtøsten – å vise mer av dem er noe som vi alle burde arbeide med, sier Daniel Birnbaum til The Art Newspaper.

Diskussion