To ledige stillinger – Kunstkritikk

Kunstkritikk søker nå to nye medarbeidere for snarlig tiltredelse.

Kunstkritikk utgis av Stiftelsen Kunstkritikk og er Nordens ledende nettsted for samtidskunst. Tidsskriftet arbeider for å styrke sin dekning av samtidskunsten i Norge, Norden og internasjonalt og skal i 2016 innlede et samarbeid med Morgenbladet.

Kunstkritikks stab består av en sjefredaktør og en redaksjonssekretær i Oslo og to nordiske redaktører, i henholdsvis København og Stockholm. I tillegg pleier tidsskriftet kontakt med 20-30 frilansskribenter i Norden og internasjonalt.

Vi søker nå to nye medarbeidere for snarlig tiltredelse:

Norsk redaktør 1 år 60% engasjement
Kunstkritiker 1 år stipend – 250.000 kroner

Norsk redaktør 1 år 60% engasjement

Norsk redaktør vil være underlagt sjefredaktør og vil ha ansvar for følgende oppgaver:

•    Planlegging og bestilling av tekster i samråd med ansvarlig redaktør
•    Redigering, bildeinnsamling, faktasjekk og språkvask
•    Skriving av egne tekster, herunder kritikk, nyheter og kommentarartikler
•    Generelt bidrag til det redaksjonelle og administrative arbeidet

Vi søker etter en redaktør med følgende kvalifikasjoner:

•    Brennende interesse for kritikk, men også et øye for aktuelle hendelser
•    God oversikt over det norske og internasjonale samtidskunstfeltet
•    Gode språkkunnskaper (norsk, skandinavisk og engelsk)
•    Erfaring som kritiker og redaktør
•    Erfaring med digitale arbeidsverktøy, herunder tekstredigering, bildebehandling og nettpublisering
•    Noe administrative kunnskaper, gode samarbeidsevner

Arbeidet foregår på Kunstkritikks kontor i Wergelandsveien 17, 0167 Oslo. Lønn og arbeidstid etter avtale.

Kunstkritiker 1 år stipend – 250.000 kroner

Kunstkritikeren vil motta fast månedlig honorar for å delta på ukentlige redaksjonsmøter i Oslo og levere jevnlige bidrag til Kunstkritikk. Kritikeren er forventet å bidra aktivt til den norske og internasjonale kunstdebatten. Vi søker etter en skribent som har:

•    Minst to år erfaring som kunstkritiker
•    Interesse for nyheter og kommentarstoff
•    God oversikt over det norske og internasjonale samtidskunstfeltet
•    Kunstteoretisk innsikt
•    Interesse for samtidskunstens plass i en større samfunnsdebatt
•    Evne og vilje til å delta i denne debatten, også i sosiale medier
•    Ambisjon om å utvikle en internasjonal karriere som kritiker/skribent

Kritikerstipendiet utbetales som fast månedlig honorar og utgjør samlet 250.000 kroner for 12 måneder. Stipendet er støttet av Stiftelsen Fritt Ord.

Spørsmål om stillingene rettes til ansvarlig redaktør Jonas Ekeberg på telefon 415 05 202.

Søknad med CV sendes til jonas.ekeberg@kunstkritikk.no senest den 6. januar 2016. Søkere til kritikerstipendiet bes legge ved 2-3 arbeidsprøver.

Diskussion