Tilvirkelsesmaskinen

Da jeg ringte Verdensteatret og ba om bilder fra forestillingen Konsert for Grønland, sendte de meg i stedet en tegning.


Da jeg ringte Verdensteatret og ba om bilder fra forestillingen Konsert for Grønland, sendte de meg i stedet en tegning. Den er rundt åtti år gammel, tegnet av den grønlandske kunstneren Kârale Andreassen og forestiller en shaman som skaper seg om til en sel. Tegningen verken dokumenterer eller illustrerer verket vi fikk se på Black Box forrige helg. Men like fullt har de sendt meg den, og jeg regner derfor med at den har noe med forestillingen å gjøre. Jeg er bare ikke sikker på hva.


Omtrent slik føles det å skulle skrive om forestillingen også. Sjelden har jeg opplevd at orda mine kommer til kort slik de gjør nå. Det er lenge siden deadline, jeg har ryddet i platene mine, drukket kaffe og forbannet våren. I det aller lengste har jeg utsatt skrivinga, for jeg har ikke visst hva jeg skal skrive om Konsert for Grønland. Men jeg tror den er noe av det beste jeg har sett.

Når litteraturfolk skal legitimere overvekten av sitt eget medium på de fattige sidene vi liker å kalle den kritiske offentligheten, pleier de å ty til en floskel om at audiovisuelle kunstformer er mindre egnet enn litteraturen til å behandles innen den litterære sjangeren kulturjournalistikk. Kunst er for vanskelig å skrive om, lyder dogmet, fordi kunst ikke allerede er skrift. Vi som allerede skriver om kunst har for lengst avslørt argumentet som sludder og vås, en dårlig strategi for å dekke over mangel på kompetanse, så vel som på interesse. Det er bare å skrive, har vi sagt, og ved å gjøre nettopp det har vi bidratt til å utvikle en diskurs som kanskje er marginal, men som er desto mer intelligibel. I Norge finnes litt av den diskursen på akkurat disse sidene.

Likevel oppstår øyeblikk der denne diskursen kommer til kort. Enkelte ganger står vi overfor en erfaring som slett ikke griper fatt i de parametrene vi bruker til å kategorisere samtidskunsten. Konsert for Grønland produserer nettopp slike øyeblikk, der kunsten opphører å være katalysator for videre kritisk refleksjon, men blir en estetisk erfaring i sin egen rett. En opplevelse konseptene bare kan komme halsende etter. Mye av den kritiske diskursen de siste årene har handlet om å bryte ned idéen om en slik erfaring. Og om vi stoler blindt på denne ideen kan det like gjerne være at vi har latt oss forføre av et stykke avansert emosjonell kitch som at vi har stått overfor en erfaring som overskrider orda. Men sannsynligvis går det ut på ett. Og uavhengig av hvorvidt det kan kalles en legitim estetisk erfaring, sto nakkehåra mine på geledd i to stive timer.

Tilvirkelsen
Hovedutstillingen på finske Kiasma sommeren 2003 het Future Cinema. Hele kunstmuseets toppetasje var viet ”the cinematic imagery after film”, slik det ble forestilt av et knippe inviterte kunstnere med referansepunkt i nye medier. Som vanlig når fremtiden skal feires, fremsto utstillingen som allerede utdatert: de nye mediene var ikke lenger særlig nye, og revolusjonen verkene var forespeilet å fronte var inntil videre satt på vent grunnet overbelasta servere og svette VR-hjelmer. Mer enn med fascinasjon for fremtidens muligheter, møtte man kunstrommet med vemod over de mange fortellingene om dem. Og med irritasjon over døve ting som ikke funka. Det kan godt være kuratorene hadde sett for seg dette, for i foajéen hadde de plassert to arbeider av tyske Werner Nekes. Film before film og Media Magica het de, og de bestod av til sammen åtte timer på seks videoskjermer der kunstneren viste frem sin samling av levende bilder fra de siste fem hundre år. Tilbaketrukket, men ikke helt uten stolthet, som en tegnelærer som plukker fra hverandre en modelltorso, viste Nekes frem forskjellige innretninger som en gang har vært cutting edge-teknologi. Camera Obscura, skyggeteater og magiske lanterner møtte toppetasjens lett daterte fremtidsonani og skapte en vakker metafor over fascinasjonen for det nye. Mer enn en tradisjonell oppvisning i ny og hipp estetikk, ble Future Cinema derfor en hyllest til selve det kunstneriske virket: til den praksis som løper gjennom, og som overskrider alle samtids-diskurser. Ved å kontrastere en haug av samtider og fremtider, ble forestillingen en hyllest til det som blir stående i kunsten, uavhengig av hvilke fortellinger vi velger å møte det med: nemlig selve tilvirkelsen.

Når jeg nevner dette, er det selvsagt fordi en tilsvarende effekt oppstår i Verdensteatrets Konsert for Grønland. Og det er nettopp i møtet med denne tilvirkelsen at jeg som betrakter mister språket, at jeg bokstavelig talt blir målløs. For tilvirkelsen ber ikke om en kommentar fra meg. Den trenger ikke en betrakter for å vinne en betydning. Den bare viser meg noe. Og min jobb er bare å se.

Maskinen
På en vedlagt stensil presenterer forestillingen seg selv som installasjonskonsertperformance. En dekkende term, men et dårlig ord. Jeg tror heller jeg vil kalle den en maskin. Og folka på scenen er operatører heller enn performere: deres nærvær som mennesker er helt underordnet deres funksjon i arbeidet med å få teatermaskinen til å fungere. Dermed fordobles selve visnings-aspektet ved teatersituasjonen. Operatørene er ikke på scenen for å vise frem seg selv, men for å vise frem noe annet: nemlig teatermaskinen, og hvordan den fungerer. Via et sinnsykt innviklet, men likevel naivt enkelt system av skinner, elektroakustikk, lydsamples, videoprojeksjoner og skyggebilder setter de så maskinen i gang. Hvert bilde og hver bevegelse blir fordoblet og kringkastet rundt i maskinen. Skyggen av hånda som setter en mekanisk prosess i gang faller på videoprojeksjonen ved siden av, og sammen skaper de et helt nytt bilde. Rusten mekanikk møter ny teknologi, og enda en gang trer tilvirkelsen frem. Tilvirkelsen i verket, som ikke krever noe tilbake av betrakteren, og som overskrider alle de historier han er i stand til å fortelle om det. (Faen skulle være metafysiker.)

Maskinen kjører i rundt halvannen time. Og jeg tror ikke jeg er i stand til å fortelle hvordan den virker. Jeg skulle ønske jeg kunne si at dette er et verk som må oppleves uten at det lød som en floskel. En floskel blir det, og like fullt: jeg tror dette er et verk som må oppleves.

Comments (3)