Teenage Angst

Åpningen av Marius von der Fehrs nye prosjekt Entropy kan gå inn i lokalhistorien som en av de mest mislykte noensinne.

Åpningen av Marius von der Fehrs nye prosjekt Entropy kan gå inn i lokalhistorien som en av de mest mislykte noensinne. Det ambisiøse prosjektet endte med verbal juling fra salen, samt et stadig mer resignert ensembles forsøk på å forsvare sitt eget prosjekt.


Åpningen av Marius von der Fehrs nye prosjekt Entropy kan gå inn i lokalhistorien som en av de mest mislykte noensinne. Et voldsomt ambisiøst prosjekt: å utforske nye fundamenter for fellesskap gjennom oppløsning av teaterrommet, endte opp med verbal juling fra salen mot scenen, samt et stadig mer resignert ensembles forsøk på å forsvare sitt eget prosjekt.

Som kunstverk betraktet er Entropy noe av det mest håpløse undertegnede har sett. Men kunstneren insisterte hele veien på at dette ikke var noe ferdig og fullendt arbeid. Og derfor vil det være håpløst å skulle respondere på det med en ferdig og fullendt kritkk. Forsto jeg ham riktig, mente Marius von der Fehr at meningen skulle oppstå i det sosiale rommet – som et likestilt samspill mellom performere og publikum.

Jeg tenkte kanskje at vi kunne bruke dette sosiale rommet til å fortsette dialogen, og om ikke akkurat fullende verket, så i hvert fall gripe fatt i spørsmålene det reiste, uten at situasjonen skal behøve å føles pinlig. Det ville være synd å la den dø med dette.

Placebo – Teenage Angst, 1996

Shine the headlight
Straight into my eyes
Like the roadkill
I’m paralysed
You see through my disguise

_At the drive in
_Double feature
_Pull the lever
_Break the fever
_And say your last goodbyes

Since I was born I started to decay
Now nothing ever ever goes my way

One fluid gesture
Like stepping back in time
Trapped in amber
Petrified
And still not satisfied

Airs and social graces
Elocution so divine
I’ll stick to my needle
And my favourite waste of time
Both spineless and sublime

Since I was born I started to decay
Now nothing ever ever goes my way

Comments (50)