Alla artiklar av Dag Solhjell

Sannhetens øyeblikk for Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseets styre bør vedta en ny utlysing av stillingen som direktør for avdelingen for samtidskunst, rettet mot det norske kunstmiljøet, med ekstern hjelp til å finne kandidater. Det er åpenbart ingen som søker på eget initiativ.

En kunst til besvær

På Galleri November handler det hverken om utviding av kunstbegrepet, endring av kunstnerrollen eller oppløsning av kunstverket. Disse profesjonelle amatører står inne for sine uttrykk og tar ansvar for dem. Derfor er deres utstilling, om ikke den beste, så en av de mest tankevekkende i Oslo i høst.

Nye grep i Nasjonalgalleriet

Den nye basisutstillingen i Nasjonalgalleriet har to bærende regigrep: nedtoningen av kunsthistoriske sammenhenger til fordel for innholdsfortolkede temaer, samt en likebehandling av de utstilte verkene slik at ingen fremstår som mer vesentlige enn andre. Dialogen mellom kunstverkene uteblir i stor grad.

Sterkere styring over kunstlivet

St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014

Den nye kulturmeldingen setter for første gang på lenge kunstens egenverdi framfor dens politiske nytte. Samtidig tar staten sterkere styring over norsk kunstliv enn noen gang siden 1814.

Nyligen publicerat

Hunden og dens opkast

Verden bliver så deprimerende flad, når der ikke er forskel på et ansigt og en selfie. Men hvordan afholder vi virkeligheden fra at blive slugt af sit billede, og kunsten fra at blive slugt af virkeligheden?

Hva gjør vi nå?

– Jeg er opptatt av det menneskelige og komplekse, og av å bryte ned polariserte motsetninger, sier årets festspillutstiller ved Bergen Kunsthall, Joar Nango.