Louisiana best besøkt i Norden

Henie Onstad Kunstsenter utenfor Oslo og Moderna Museet Malmö hadde størst framgang i 2012, men Lousiana utenfor København er fortsatt Nordens best besøkte kunstmuseum.

Calderterrassen foran Louisiana café med udsigt over Øresund. Foto: Louisiana Museum of Modern Art.
Calderterrassen foran Louisiana café med udsigt over Øresund. Foto: Louisiana Museum of Modern Art.

Kunstkritikk har hentet inn besøkstall fra utvalgte nordiske kunstinstitusjoner i 2012. Tallene viser ikke overraskende at det er de museene som viser førmoderne og moderne kunst (kunst skapt før henholdsvis 1900 og 1945) som har det sterkeste grepet om publikum. Nasjonalmuseet i Oslo og Statens Museum i København er størst blant de museene som viser kunst fra førmoderne tid og til i dag. Louisiana utenfor København og Moderna Museet i Stockholm er størst blant de moderne museene.

Blant museene som konsentrerer seg om samtidskunst (kunst skapt etter 1945) er Kiasma i Helsinki i en klasse for seg med 182.000 besøkende i 2012. Her markerer også Astrup Fearnley Museet i Oslo seg med 91.500 besøkende i løpet av fjorårets fire siste måneder.

Vanskelig sammenligning

For å skape tilnærmet sammenlignbare tall har vi valgt å dele opp vår oversikt i tre tabeller: Den første viser de store museene i og rundt de nordiske hovedstedene. Denne tabellen omfatter både private og statlige museer. Den andre viser de regionale museene. Den tredje tabellen viser kunsthallene, dvs. større visningssteder som ikke har en egen samling.

På tross av dette forsøket på å ordne materialet er det vanskelig å sammenligne kunstinstitusjonene i oversikten. Hovedsaklig skyldes dette store variasjoner i det vi kan kalle tilgjengelighet, dvs. kombinasjonen av beliggenhet og arkitektur. Det skyldes også ulike måter å beregne besøkstall på og ikke minst ulike inngangspriser. Kunstnernes Hus i Oslo har for eksempel en inngangspris på 60 kroner mens Malmö Konsthall har gratis inngang. Dette kan forklare noe av forskjellen mellom Kunstnernes Hus’ 42.000 besøkende og Malmö Konsthalls 176.000 besøkende. Det kan imidlertid ikke forklare hele forskjellen på disse to viktige institusjonene. En viss forskjell ligger nok i programmet, men en like stor forskjell kan også ligge i det som med et rundt og vanskelig begrep kan kalles institusjonens identitet og, ikke minst, i det lokale publikummets kunstinteresse.

Installasjonsbilde fra Supersurrealismen, Moderna Museet Malmö. I forgrunnen Carsten Höller, Giant Triple Mushroom, 2012. Foto: Terje Östling.
Installasjonsbilde fra Supersurrealismen, Moderna Museet Malmö. I forgrunnen Carsten Höller, Giant Triple Mushroom, 2012. Foto: Terje Östling.

Den vesentligste målestokken er derfor kan hende i forhold til institusjonens egne besøkstall. Men også her er tallenes tale i beste fall tvetydig. De fleste endringer i vårt tallmateriale kan tilskrives «normale variasjoner» som kommer blant annet på grunn av litt vekslende utstillingsprogram fra år til år. Noen institusjoner er også avhengig av enkeltutstillinger som kan trekke publikum. Dette gjelder blant annet Henie Onstad Kunstsenter som hadde en framgang på 62,5% i 2012, i hovedsak på grunn av en utstilling med verk fra Dronning Sonias samling. Nesten halvparten av deres besøkende stammer fra den utstillingen.

Også Moderna Museet Malmö har hatt en stor framgang med en økning i besøkstallene på 42%. Museet viste i 2012 blant annet utstillingene Skiftande världar med fotografen Irving Penn og Supersurrealismen med kunst fra Salvador Dalí til Nathalie Djurberg. På Moderna Museet Malmö synes trenden å være mer permanent i retning av et mer publikumsvennlig program. «Jeg elsker Malmö! Dette er fantastisk!», kommenterer museumssjef John Peter Nilsson i en pressemelding.

Runa Carlsen og Unni Gjertsen inviterte med sin lesegruppe til et intimt format på loftet til Kunstnernes Hus i Oslo. Foto: Runa Carlsen.
Runa Carlsen og Unni Gjertsen inviterte med sin lesegruppe til et intimt format på loftet til Kunstnernes Hus i Oslo. Foto: Runa Carlsen.

Men det er ikke slik at høye besøkstall er det eneste eller viktigste resultatmålet for de kunstinstitusjonene vi har snakket med. Mats Stjernstedt på Kunstnernes Hus i Oslo kunne notere en framgang på 11,4% i 2012, men det er ikke dette han ønsker å trekke fram når vi ber om en forklaring. I stedet velger han å framheve en liten, selvorganisert lesesirkel med cirka 10 kunstnermedlemmer. Dette var en viktig besøksgruppe på Kunstnernes Hus i 2012, i alle fall ikke mindre viktig en andre.

– Det er interessant at slike grupper er med på å definere hva et «kunstnernes hus» kan være i dag, sier Stjernstedt til Kunstkritikk.

Dronninger på utstilling

Blant de store museene i hovedstadsområdene er det liten forskjell i publikumsinteressen fra 2011 til 2012. Den største framgangen hadde Statens Museum i København med 24% økning. Denne økningen kommer imidlertid etter spesielt lave besøkstall i 2011 på grunn av en nymonteringen av samlingen. Louisiana utenfor København, Moderna Museet i Stockholm og Museet for samtidskunst i Oslo hadde alle en svakt negativ tendens i 2012 med henholdsvis 5,7, 5,3 og 9,6% nedgang i besøkstallene, men dette må sies å være innenfor normal variasjon.

Den største nedgangen hadde Arken utenfor København med 34,1% nedgang i besøkstallene, på tross av en tilsynelatende publikumsvennlig presentasjon av kunst signert Dronning Margrethe. I følge museet var det en utstillingen med indisk kunst som trakk ned besøkstallene.

Størst blant de hovedstadsnære museene som beskjeftiger seg med kunst fra førmoderne tid og fram til i dag var Nasjonalmuseet i Oslo (fire bygninger) med 513.000 besøkende i 2012. Statens Museum i København (en bygning) hadde 430.000 besøkende.

Blant museene som viser moderne kunst var Louisiana utenfor København størst med 593.000 besøkende. Moderna Museet i Stockholm hadde 493.000 besøkende og Henie Onstad Kunstsenter hadde 65.000 besøkende i 2012.

Blant museene som utelukkende beskjeftiger seg med samtidskunst hadde Kiasma i Helsinki 182.000 besøkende mens Museet for samtidskunst i Oslo (en del av Nasjonalmuseet) hadde 41.000 besøkende. Forskjellen på disse to museene viser noe av det potensialet som man håper å forløse i Oslo ved hjelp av et nytt bygg for Nasjonalmuseet. Dette vil også omfatte nye lokaler for Museet for samtidskunst. I Oslo kunne nyåpnede Astrup Fearnley Museet notere 92.000 besøkende i sitt nybygg årets fire siste måneder.

I Danmark ligger Museet for Samtidskunst i den lille byen Roskilde. Museets besøkstall var rundt 28.000 i 2012. Besøkstallene er lave sammenlignet med andre, men det er samtidig et av stedene som har svært stabile tall fra år til år. Denne stabiliteten kan også sees som en kvalitet.

Aros størst utenfor hovedstedene

ARoS i Århus har vokst til et av Nordens største kunstmuseer. Her fra åpningen av Edvard Munch – Angst, som vises fram til 17. februar. Foto: ARoS/David Bering.
ARoS i Århus har vokst til et av Nordens største kunstmuseer. Her fra åpningen av Edvard Munch – Angst, som vises fram til 17. februar. Foto: ARoS/David Bering.

Blant de regionale kunstmuseene viser både Aros i Århus, Göteborgs Konstmuseum og Bergen Kunstmuseum en blanding av førmoderne kunst, moderne kunst og samtidskunst. Blant disse er Aros i en klasse for seg med 551.000 besøkende i 2012, en framgang på 5,2%. Aros viste høsten 2012 utstillingen Edvard Munch – Angst, med bilder først og fremst fra Rasmus Meyers Samling i Bergen. Det er også fortsatt mange som besøker Aros for å gå gjennom Olafur Eliassons panoramatilbygg på museets tak, et permanent verk som åpnet i 2011. Göteborgs Konstmuseum hadde i 2012 263.000 besøkende, en nedgang på 6,9%, men likevel høyt over tallene fra før 2011. Bergen Kunstmuseum hadde 79.000 besøkende, en nedgang på 12%.

I Norge hadde Nordnorsk kunstmuseum 22.000 besøkende, en framgang på nesten 10%, mens Sørlandets kunstmuseum hadde en tilsvarende tilbakegang og endte på 18.000 besøkende i 2012. Med innskrenking av muligheten for gratis inngang, hadde Sørlandets kunstmuseum imidlertid en fremgang i betalende gjester.

Skånsk kunsthallsuksess

Blant nordiske kunsthaller er Skånes to kunsthaller i en klasse for seg. Både Malmö Konsthall og Lunds konsthall har god beliggenhet, inviterende arkitektur og en sterk posisjon i respektive byers kulturliv. De to hadde henholdsvis 176.000 og 62.000 besøkende i 2012. Lunds konsthall er et av stedene med svært stabile tall og viste i 2012 blant annet separatutstillinger med Miriam Bäckström og Henrik Håkansson, i tillegg til to gruppeutstillinger.

Bonniers Konsthall i Stockholm er nest størst blant de kunsthallene som er representert i vårt utvalg. 103.000 besøkende representerer en framgang på 14% fra 2011. Kunstnernes Hus i Oslo økte med 11% til 43.000 besøkende i 2012.

Bergen Kunsthall var under ombygging store deler av 2012 og hadde følgelig en nedgang i besøkstallene. Kunsthal Charlottenborg har ikke oppgitt besøkstall for 2012, men opplevde i fjor et annus horriblis, ikke på grunn av besøkstallene, men på grunn av den måten de tilsvarende tallene fra 2011 ble brukt i en populistisk kulturpolitisk vending som endte med direktør Mark Sladens avgang. På fredag lanserer den nye sjefen for Charlottenborg, Jacob Fabricius, sitt program for 2013.

 

Hovedstadsmuseer

 

2012

2011

Endring

Lousiana, Humlebæk

593 127

629 057

-5,7 %

Nasjonalmuseet, Oslo *

513 090

544 370

-5,7 %

Moderna Museet, Stockholm

492 999

545 383

-9,6 %

Statens Museum, København

429 692

347 582

+24%

Kiasma, Helsinki

182 170

182 154

+/- 0%

Arken, København

120 000

182 000

-34,1 %

Astrup Fearnley Museet, Oslo**

91 500

35 000

+62%

Henie Onstad Kunstsenter, Bærum

65 000

40 000

+62,5%

Museet for samtidskunst, Oslo***

41 466

43 764

-5,3 %

 

*   Omfatter fire museer

** Stengt to tredeler av 2012

*** Også en del av Nasjonalmuseet

 

Regionmuseer

 

2012

2011

Endring

Aros, Århus

550.874

523.422

+ 5,2%

Göteborgs Konstmuseum

262 678

282 052

– 6,9%

Moderna Museet, Malmö

108 125

75 844

+42,6%

Bergen Kunstmuseum

79 354

90 237

– 12%

Museet for Samtidskunst, Roskilde

28 000

28 314

+/- 0%

Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø

21 907

20 026

+ 9,4%

Trondheim Kunstmuseum*

19 992

25000

-25 %

Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand

17 610

19 567

-10 %

 

* Stengt første halvår 2012

 

Kunsthaller

 

2012

2011

Endring

Malmö Konsthall

175 998

172 442

+2,1 %

Bonniers Konsthall, Stockholm

102 742

90 002

+14,2%

Bergen Kunsthall *

27 411

77 000

-64 %

Lunds Konsthall

62 182

63 429

-2 %

Kunstnernes Hus, Oslo

42 919

38 520

+11,4%

Kunsthal Charlottenborg**

23 000

 

* Stengt tre fjerdedeler av 2012

** Tall for 2012 ikke tilgjengelig

 

Diskussion