Konstnärsnämnden under omformning

Konstnärsnämndens uppdrag omformuleras, chefer byter titlar och sökandet efter Lisa Rosendahls efterträdare inleds.

 Iaspis Fatale's studio at Iaspis. Open house, spring 2010. Fatales studio på Iaspis. Öppet Hus, 2010.

Iaspis
Fatale’s studio at Iaspis. Open house, spring 2010.
Fatales studio på Iaspis. Öppet Hus, 2010.

Regeringen beslutade under gårdagen om förändringar i «förordningen med instruktion» som reglerar Konstnärsnämndens verksamhet. Detta meddelar Konstnärsnämnden via sin hemsida, och förtydligar: «Den viktigaste nyheten är att Konstnärsnämndens uppdrag utformas på samma sätt som andra liknande myndigheters». En annan potentiellt viktig, ny formulering betonar att «Konstnärsnämnden ska främja konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap och verka för konstnärlig utveckling genom att fördela statliga bidrag och ersättningar samt genom andra främjande åtgärder.»

– Detta är en organisatorisk förändring som berör hur myndigheten sköts. Vi är en av få kvarvarande styrelsemyndigheter, och egentligen innebär detta bara en justering till den rådande formen för hur dessa ska drivas. Vi får en främjandemening som ger myndigheten ett vidare uppdrag på samma sätt som liknande myndigheter, säger Lars Olof Gustafson, handläggare vid Konstnärsnämnden.

Klart är att kanslichefen (myndighetens chef) byter titel till direktör. Det innebär att Ann Larsson, som i nio år har varit tillsvidareanställd som kanslichef, nu ersätts av sig själv (eller någon annan) på ett tidsbestämt förordnande. Den nya eller nygamla myndighetschefen kommer att ingå i styrelsen och utnämns av regeringen. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2014.

Detta betyder i sin tur, meddelar en källa till Kunstkritikk, att Iaspischefens titel kommer att bytas, från direktör till verksamhetsledare. Tjänsten är för övrigt oförändrad och kommer, enligt Lars Olof Gustafson, att utlysas på söndag. Gustafson betonar att inga förändringar i Iaspischefen roll sker, och menar att omformningen av uppdraget inte har något att göra med den kritik som uppstod efter Joel Tunströms artikel på Kunstkritikk, «Vad har hänt med Iaspis?», som ledde till en stor debatt, med en rad artiklar och upprop i bl a Aftonbladet (länkar här, här och här) och DN (länkar här och här).

En tidigare version av denna text (publicerad 29/11 kl 16.10) kunde misstolkas som att Lars Olof Gustafson stod för uppgiften om Iaspischefens nya titel. Detta har ändrats (29/11 kl 17.30) för att förebygga alla vidare missförstånd.

Diskussion