Jeg er en annen

Allerede før åpningen av Hen – Flytende kjønn kranglet Haugar Vestfold Kunstmuseum med en kunstner om forståelsen av temaet. Utstillingen er heller ikke enig med seg selv.

Christer Strömholm, Cynthia in bed.

Utstillingen Hen – Flytende kjønn på Haugar Vestfold Kunstmuseum skapte debatt allerede før åpningen. Årsaken var at performancekunstneren Tonje Gjevjon og bandet The Hungry Hearts var invitert til å gjøre en performance på åpningsdagen. Gjevjon har tidligere skrevet kontroversielle kronikker i blant annet Dagbladet, hvor hun tar til orde for en essensialistisk tenkemåte om kjønn, nettopp det motsatte av hva utstillingen på Haugar skal stå for. Hun har blant annet hevdet at kvinner som tidligere har vært menn hverken har plass i det offentlige ordskiftet eller på offentlige toaletter. Da museet ikke tillot The Hungry Hearts å fremføre sangen Vagina Anthem av frykt for å støte transpersoner, trakk Gjevjon og bandet seg i protest.

Hvorvidt det var riktig å nekte bandet å spille sangen kan diskuteres. Problemet er snarere at Haugar inviterte Gjevjon til å delta på utstillingen. Gjevjon har jo nettopp gjort seg til en motstander av «flytende kjønn». Den omdiskuterte sangen Vagina Anthem er uengasjert elektropop med et generisk komp og en amatørmessig MGP-touch. Gjevjon kunne lett ha blitt erstattet av mer interessante kunstnere. Kanskje var invitasjonen et forsøk på å skape en nyansert forståelse av kjønn, men Gjevjon virker ikke interessert i å delta i diskusjoner, tekstene hennes gir snarere inntrykk av at hun vil avskaffe hele samtalen.

Astrid Runde Saxegaard, Bli med til paradis, 2014, 55x255x25 cm. Foto: Bjørgli & Bergersen.

Situasjonen med Gjevjon vitner om at Haugar ikke har stålkontroll på materialet utstillingen presenterer. Og det er synd, fordi Hen – Flytende kjønn er en generøs utstilling med over 120 arbeider av 25 ulike kunstnere. Hovedvekten ligger på portrettfotografi og videokunst.

Unntak representeres av Marit Victoria Wulff Andreassen, som viser tegninger. Noen mystiske malerier og et tekstilarbeid, signert Astrid Runde Saxegaard. Mengden video er utmattende, og sammen med de mange dokumentariske uttrykkene virker utstillingen noe stillestående. Som om det er viktigere å vise frem, enn å sette ulike forståelser av kjønn i spill. Et friskt pust er likevel Roxy Farhats musikkvideo Tooth for an Eye (2013) som gjør seg veldig godt på en stor museumsvegg. Ukrainske Anatoly Belov er også representert med en musikkvideo. Selv om denne blir hengende litt for seg selv, er det gledelig å se at museet har fokusert på europeiske og nordiske kunstnere innenfor et emneområde som ellers ofte kretser om nord-amerikanske uttrykk.

De mange arbeidene tematiserer også mange ulike problemstillinger. Hen har et uttalt pedagogisk mål om å formidle «problemstillingene LHBT-personer har satt på dagsordenen», men jeg savner et kritisk grep som kunne ha artikulert tydeligere hva som menes med «flytende kjønn». Utstillingen på Haugar har mange av ingrediensene, og kunne sågar ha vært presentert kronologisk eller tematisk. Fra slutten av 1800-tallet viser utstillingen de fantastisk sjarmerende fotografiene av Bolette Berg og Marie Høeg som eksperimenterer med klær og selvfremstilling. Deretter gjør utstillingen et hopp til Christer Strömholms fotografier av transkjønnede kvinner i Paris på midten av 60-tallet. Her er tonen mer dyster, og den utsatte kroppen får mer plass. I ett av bildene står en naken kvinne foran et speil og dekker til skrittet med usikkerhet i blikket. Andre ser på refleksjonen av seg selv med en selvransakende mine. Allerede i disse to seriene er det tydelig at kunstnerne snakker om ulike ting: mens bildene til Berg og Høeg representerer en stilisert lek med roller og forventinger, formidler Strömholms fotografier et mer eksistensielt behov for å være et annet kjønn.

Anatoly Belov, Sex, Medicated, Rock’n’Roll, 2013, videostill.

Ane Lans videoinstallasjon Birth/fødsel (2013) deler den samme nerven som Christer Strömholms fotografier. Verket består av to videoer fra en sykehusseng. I den ene ligger en gravid kvinne som føder et barn og blir tatt hånd om av sykehuspersonell. Den andre videoen speiler handlingen i den første, men her ligger Ane Lan selv, alene og med et tilsynelatende sterkt ønske om å føde. Men han mangler både et foster og de fysiske forutsetningene for å sette et barn til verden. Videoen er tragikomisk, den formidler en eksistensiell lengsel etter å være en annen, og de kulturelle og biologiske hindringene som gjør en slik forvandling vanskelig.

Utstillingen rommer flere arbeider fra nittitallet. Nan Goldins serie Gilles and Gotscho beskriver HIV/AIDS-krisen i rørende og deprimerende fotografier. Fin Serck-Hanssens portretter Gaywatch fra 1996 er en serie intime fotografier av homofil kjærlighet i en langt mer optimistisk tone. Bildene er hverdagslige hjemme-hos scener i 90-tallets grelle interiører, og jeg elsker dem. Ett av bildene viser to gutter fotografert fra lav høyde. Den ene ligger på magen med beina i været, i høyhælte sko, og snakker i telefonen. Til venstre sitter den andre på en billig oransje stol. Han har farget øyenbrynene svarte og holdt dem i en tett linje. Bildet er preget av ro, forventning og tillit. Måten de sitter på, nærheten mellom dem, minner om en sensuell fortrolighet.

Ane Lan, Mother & Child. Foto: Aurora E. Sandlilje.

De fleste av arbeidene i utstillingen er fra 2000-tallet. Marit Victoria Wulff Andreassens store veggtegning Madonna (2018) ligner en vagina bestående av tynne tråder. Trådene bukter og tvinner seg som om de har en egen vilje, halvt natur, halvt menneske. Kritiserer verket tanken om kvinner som et ubegripelig naturfenomen, eller er det en slik tanke Andreassen forfekter? Arbeidet viser hvor uklar utstillingen er rent tematisk, og virker å ha et kvinnepolitisk fremfor et kjønnsoverskridende perspektiv. Narve Hovdenakks video Sorry, remix (2006) kan betegnes som en tilsvarende mannspolitisk problematisering. Den handler om en mann som skammer seg over å være mann idet han anklages for en voldtekt han ikke husker eller vet om han har gjort. Den ynkelige mannen gjør narr av kjønnsbestemte forventinger.

De nyeste arbeidene handler i større grad om identitetspolitikk. Timothy Greenfield-Sanders The Trans List (2017) er dokumentariske portretter av relativt berømte transkjønnede. På bildene ser alle fast inn i kamera med en uredd, standhaftig mine. Alok Vaid-Menon skiller seg ut med make up, ringer og en typisk «gutteklipp» som gjør det vanskelig å bestemme kjønnet på personen. Janet Mock, på en annen side, ligner en skolepike i pastellrød kjole med utringning og armer og bein i kors. Det er bare bildeseriens tittel som vitner om at hun har beveget seg fra det ene kjønn til det andre. Men er det ikke en kritisk kortslutning å reprodusere undertrykkende lister og kategoriseringer? Greenfield-Sanders’ portretter vitner om at mange som ønsker å skifte kjønn, faktisk er opptatt av å bekrefte tradisjonelle kjønnsrollemønstre. For Janet Mock er det viktig å bli lest som en kvinne.

Marit Victoria Wulff Andreassen, Ikon, 2017, penn og fargeblyant på papir, 87 x 71 cm. Foto: Marcus Johansson.

I Lesia Vasylchenkos sobre videointervju XXoY fra 2016 får begrepet «flytende kjønn» ytterligere en ny betydning. Kunstneren har intervjuet en russisk interseksuell person. Altså en person som er født uten verken tydelige mannlige eller kvinnelige kjønnskarakteristikker. Her er det ikke snakk om et behov for å være en annen kropp, eller overskride normer, men en situasjon hvor subjektet ikke hører til den ene eller andre kategorien.

Til tross for den pedagogiske intensjonen, får de svært ulike problematiseringene av kjønn og identitet denne utstillingen til å virke rotete. Eller, snarere forvirret. Jeg savner en mer konkret definisjon av «flytende kjønn». Katalogteksten viser til uutholdelig vage konsepter som «det mannlige», «det biologiske» og «spørsmålet om hen», men hva innebærer dette? Utstillingen gjenspeiler flere forskjellige posisjoner, kanskje uten å tydeliggjøre at disse posisjonene også skiller seg fra hverandre.

Fin Serck-Hanssen, Gjermund (Queer style), 2016, 120 x 90 cm.

På den ene siden er det snakk om å skride fra det ene biologiske kjønn til det andre, uten dermed å myke opp de kulturelle kategoriene for kjønn, som portrettene til Greenfield-Sanders viser. På en annen side er det snakk om å utvide kjønnsroller. Noen av disse arbeidene er knyttet til seksuell identitet, hvor kunstverkene får en mer erotisk karakter, som Serck-Hanssens og Nan Goldins fotografier. Her er det ikke nødvendigvis snakk om å overskride det biologiske kjønn, men om å utfordre kulturelle forventinger. Det samme gjelder Andreassen og Hovdenakks arbeider.

Ytterligere en posisjon er tydelig i Lesia Vasylchenkos videointervju hvor «flytende kjønn» er en faktisk realitet. De forskjellige posisjonene deler alle en tematikk knyttet til kropp og identitet, noen av dem handler også om seksualitet. Men alle virker motivert av forskjellige årsaker. De sikter seg også mot forskjellige mål. For transseksuelle, som hos Christer Strömholm, har det vært en kamp for å sikre at individet selv kan bestemme sitt juridiske kjønn, uten innblanding eller behov for godkjennelse av helsepersonell. Serck-Hanssens homser har på den annen side kranglet seg frem til ekteskapsloven. For den ene gruppen handler det om å finne seg til rette i sin egen kropp, for den andre handler det om å leve sammen med hvem man vil. Ved å blande sammen denne typen problemstillinger, blir nyansene i disse viktige diskusjonene utydelige. Dermed blir det også vanskelig å føre presise samtaler, og det blir vanskeligere å takle de reaksjonære stemmene som alltid står parat til å sette endringene tilbake.

Comments (8)