Frieze lanserer ny tysk-engelsk publikasjon

Frieze Publishing, utgiverne av det internasjonale samtidskunsttidsskriftet frieze, lanserer våren 2011 en ny bilingval tysk-engelsk publikasjon, frieze d/e.

Frieze Publishing lanserer frieze d/e

frieze d/e, som lanseres våren 2011, vil utkomme fire ganger i året og vil i sin helhet vil være et bilingvalt tysk-engelsk tidsskrift. Bladet vil utgjøre en separat publikasjon med egen redaksjon og uvhengig innhold. d/e står for «Deutsch» og «English.» Med redaksjon og produksjon basert i Berlin, er planen at det nye tidsskriftet skal tilby grundig dekning av samtidskunst og -kultur i Tyskland, Østerrike og Sveits, og samtidig følge de internasjonale kunstermiljøene i denne regionen tett.

Redaktør for frieze d/e er kunstkritikeren Jennifer Allen, som har vært fast bidragsyter for frieze siden 2007. Ambisjonen er i følge pressemeldingen fra Frieze Publishing å følge opp friezes tjueårige tradisjon med å tilby «de beste internasjonale artiklene om samtidskunst og kultur» ved siden av presentasjoner av kunstprosjekter og intervjuer. Design til frieze d/e er utarbeidet av den Stuttgart og London-baserte kunstnergruppen Brighten the Corners.

I pressemeldingen sier friezes medstiftere og utgivere Matthew Slotover og Amanda Sharp at de ser frieze d/e både som en feiring av røttene og som et forsøk på å reflektere de forandringene som har skjedd siden de lanserte frieze for 20 år siden.

– Kunstverdenen er både mer global og mer lokal, siden regioner, byer og til og med småbyer har blitt internasjonale nav. Å etablere en redaksjonell base i Berlin i 1990 ga oss en forståelse av tilstrømningen av utenlandske kunstnere så vel som av det enorme omgivende landskapet av gallerier, museer, kunsthaller, kunstforeninger og private samlinger rundt om i Tyskland, Østerrike og Sveits. Mange av kunstnerne, kritikerne, galleristene, kuratorene, samlerne og kunstentusiastene som lever og arbeider i disse landene kommer fra forskjellige steder i verden. frieze d/e henvender seg til dette nye publikummet ved å ta nærmere for seg regionale forhold og utenlandske innflytelser som er relevante for disse leserne, sier Slotover og Sharp, som lover at frieze fortsatt vil tilby «super dekning» av regionen.

Redaktøren for frieze d/e, Jennifer Allen, forteller at hun siden hun flyttet til Berlin i 1995 har fulgt på nært hold den internasjonale ekspansjonen av samtidskunstmiljøet som har foregått der.

– Ettersom kunstscenen er internasjonal i de tysktalende landene, er tysk og lingua franca-engelsk hovedspråkene som brukes for å dele synsvinkler, teorier og meninger. I frieze d/e vil tyske og engelske versjoner av de samme tekstene dukke opp sammen, akkurat på samme måte som de mingler i samtaler på utstillingsåpninger. frieze d/e gir ny synlighet til et kolloborativt samfunn ved å følge møtene mellom svært forskjellige samtidskunstpraksiser på ett sted, sier Jennifer Allen i pressemeldingen fra Frieze Publishing.

Diskussion