– Et hyggelig og bærekraftig alternativ

Med ansettelsen av kuratoren Marianne Zamecznik som daglig leder går Oslo Open går fra å være en prosjektorganisasjon til å bli en liten institusjon.

Kampanje for Oslo Open 2015. Design: Non-Format.
Kampanje for Oslo Open 2015. Design: Non-Format.

Oslo Open ble i 2015 arrangert for syvende gang, og har blitt et fast innslag i Oslos kunstkalender. Arrangementet har de siste årene i økende grad hatt en dobbelt strategi: Det har vært et arrangement åpent for de brede lag av hovedstadens kunstnerstand, samtidig som idéen om et kresent og kritisk utvalg blant de mange hundre deltakende kunstnerne har blitt gradvis synlig, blant annet gjennom det internasjonale besøksprogrammet.

Arkitekten bak denne utvidelsen av Oslo Open var kunstneren Tanja Sæter, som var prosjektleder for arrangementet i 2011 og fra 2013 til 2015. I mai ble en nyopprettet stilling som daglig leder/prosjektleder utlyst, og den 1. september begynte frilanskuratoren Marianne Zamecznik i stillingen, ansatt på et treårig åremål.

Zamecznik har sin utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo og Konstfack i Stockholm, og har arbeidet på Filmform i Stockholm og 0047 i Oslo. Hun var medkurator for Momentum-biennalen i 2011 og har kuratert utstillinger for Revelations 2 i Paris, Space for Art and Industry i New York, den Europeiske kulturkongressen i Wroclaw og det Moderne Museet i Warszawa. Etter tre uker i jobben som leder for Oslo Open har hun dannet seg et klart bilde av i virksomheten.

Marianne Zamecznik. Foto: Stephen Joseph Hutton/KHIO.
Marianne Zamecznik. Foto: Stephen Joseph Hutton/KHIO.

Hva kan du tilføre Oslo Open?

– For meg er det en interessant å lede Oslo Open, først og fremst fordi det er en mulighet til å bli kjent med Oslos kunstliv på en ny måte. Både den direkte kontakten med kunstnerne og dialogen med Oslo Opens referansegruppe som består av 13 sentrale visningssteder og kunstnerorganisasjoner i Oslo er interessant.

– Oslo Open representerer en demokratisk modell jeg tror på; et hyggelig og bærekraftig alternativ til den kommersielle og institusjonelle delen av kunstlivet. Det at kunstnere kan åpne dørene til sitt studio på egne vilkår og ha en positiv opplevelse av å invitere folk inn, er en modell som går utenpå den hierarkiske strukturen som preger mye av feltet.

– Det internasjonale besøksprogrammet er en viktig del av dette. Jeg vet at mange utenlandske kuratorer er nysgjerrige på Oslo og gjerne vil gjøre research her. Oslo Open er en utmerket måte å invitere nye utenlandske venner til et møte med byen, med det mål for øyet at flere Oslo-kunstnere oppretter relasjoner med det internasjonale kunstfeltet. Foruten å møte kunstnerne, som er vårt hovedfokus, møter de også hverandre og kunstinstitusjonene i byen. Oslo Open er en plattform for nettverksutvikling som gjør festivalen verdifull, sier Zamecznik til Kunstkritikk.

Har du rukket å legge noen konkrete planer?

– Planen det første året er stort sett å drive prosjektet slik det er, uten nye sideprosjekter, så jeg får tid til å sette meg godt inn i organisasjonen.

– Den videre ambisjonen er å fortsette det gode arbeidet som Tanja Sæter og hennes team har gjort. Da jeg var del av det internasjonale besøksprogrammet i 2014 var jeg dypt imponert over den profesjonelle og sjenerøse måten vi ble behandlet på. Målet mitt er å opprettholde den standarden. For meg er det et positivt at organisasjonsmodellen er etablert og ikke må bygges opp fra bunn.

– Selv om vi ikke ønsker å utvide programmet ønsker styret at Oslo Open 2016 for første gang skal ha et overordnet tema, dette blir annonsert senere.

– Det internasjonale besøksprogrammet vil utvikles videre i 2016 med et styrket fokus på resultater. I 2016 ønsker vi at en større andel av de besøkende kommer fra mindre institusjoner, og dermed har større beslutningsmyndighet og påvirkningskraft i sine institusjoner, noe som kan føre til flere håndfaste resultater for kunstnerne.

Hvordan skal du jobbe med balansen mellom bred inkludering og profilert satsning, som er blitt Oslo Opens varemerke de siste årene?

– I 2015 ble det innført strengere krav til deltagelse i Oslo Open. Dette førte til at kvaliteten ble hevet, samtidig som deltagertallet gikk ned fra 420 til 350 kunstnere. Dette er vi godt fornøyd med og vil fortsatt følge denne retningen. Vi ønsker å fortsette den balansegangen som ble etablert de siste årene, mellom bred inkludering og spisset profilering gjennom besøksprogrammet.

Denne artikkelen ble rettet 30.9. for å presisere informasjonen om Tanja Sæters ansettelsesforhold.

Diskussion