Akademiraadet hæver stemmen en oktav

Akademiraadet blander sig i debatten om den skæve kønsbalance hvad angår samlinger og udstillinger på danske museer. Det er nye toner.

Sidsel Meineche Hansen, His Head, 2014
Sidsel Meineche Hansen, His Head, 2014

Om ganske få dage slår uret på Nyrops rådhustårn i hjertet af København sit sidste slag i 2014 og Danmark springer fra stole og sofaer direkte ind i det nye år – et valgår. Og det er ikke et hvilket som helst valgår, for 2015 er også hundredeåret for kvinders valgret i Danmark.

Derfor er det da også med interessant timing, at det ellers lidt anonyme organ Akademiraadet – Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunstner i går offentliggjorde en udtalelse, der er sendt til de statsankerkendte og statslige kunstmuseer i Danmark og som handler om den kønsmæssige skævvridning, der fortsat består i den danske kunstverden.

Under overskriften «Kvinder i kunst. Mænd på museum» er der med skrivelsen tale om en «tilskyndelse», som det hedder, til landets museer om, at kigge nærmere og grundigt på kønsfordelingen blandt museernes nyindkøb.

«I museernes nye samlinger er der fortsat langt mellem værker udført af kvindelige kunstnere,» skriver Akademiraadet og understreger at den gængse argumentation som museerne stiller op med omhandlende kunstnerisk kvalitet ikke er gangbar og i sidste ende blokerer for en bred, repræsentativ samlingspolitik, en politik kulturminister Marianne Jelved citeres for at være fortaler for.

Akademiraadet består af 12 medlemmer, hvoraf halvdelen er billedkunstnere og halvdelen er arkitekter. Rådets seks billedkunstnere udgøres for tiden af: Milena Bonifacini, Yvette Brackman, Ruth Campau, Astrid Kruse Jensen, Sophia Kalkau, og Heine Skjerning.

På Akademiraadets hjemmeside kan man i opgørelsen over aktiviteter se, at rådet primært skriver høringssvar om forandringer i kulturpolitikken, beskæftiger sig med præmieringer og medaljer, og at det iøvrigt ellers fortrinsvis er rådets arkitekter, der står for de mest udadvendte aktiviteter. Måske denne skrivelse vidner om et nyt råd – stærkt repræsenteret af kvindelige kunstnere – der vil tage mere politisk fat og blande sig mere aktivt i debatten og som i dette tilfælde, tilskynde til strukturelle forandringer.

Det bliver interessant at se, om rådet også i 2015 hæver stemmen.

Nina Beier, Green, 2013.
Nina Beier, Green, 2013.

Diskussion